Orde van dienst zondag 29 november 1e advent

afscheid ds. Jos de Heer

 

Weekbrief 26 november

 

 

Uit het Domineeslaantje

Mijn vertrek uit Zaltbommel staat nu echt voor de deur. Op zondag 29 november zal ik afscheid van u nemen en ga ik met emeritaat. Dat betekent letterlijk uitgediend of uit verdiensten en duidt aan dat je ‘in ruste’ bent. Dat klinkt wel erg uitvaartachtig, maar het is ook een soort oogst. Een leven lang werken houdt een keer op en dan mag je genieten van de oogst daarvan. Na 38 jaar predikantschap ben ik dus uitgediend. Het klinkt me nog steeds vreemd in de oren en het zal tijd nodig hebben om te wennen aan die nieuwe levensfase. Zoals te verwachten was, kan dat afscheid vanwege de beperking van maximaal 30 mensen in de kerk niet normaal plaatsvinden. Dat is jammer, maar daar valt niets aan te doen. Ik wil jullie danken voor de fijne en vruchtbare samenwerking. Ik ben erg dankbaar dat ik deze laatste jaren me met jullie mocht inzetten om de zo verhoopte fusie te realiseren. Dat was in alle opzichten een samenwerkingsproject waarin zeer velen zich met hart en ziel voor hebben ingezet. Samen met collega Trijnie hebben we schouder aan schouder hieraan gewerkt. Maar ook met alle mensen van de werkgroepen en de kerkenraad was het echt een vreugde dit gezamenlijk te doen. Het is heel fijn dat dit proces zo goed gelukt is en dat we nu één gemeenschap zijn die zich met alle energie inzet om hier zijn missie als kerk te vervullen. Zeker in deze crisistijd hebben we elkaar hard nodig. De gemeente is vitaal en enthousiast om de komende taken aan te pakken, die zich concentreren rondom het kerkgebouw. De vernieuwde organisatie van de kerk en ook die van de Stichting St Maarten, die de zorg voor het gebouw heeft, geeft vertrouwen in de toekomst van onze kerk in deze stad. De eerstvolgende gemeenteavond op 30 november gaat daarover. Ik heb er groot vertrouwen in dat er kansen liggen om de St. Maarten te behouden voor kerk en stad. Ik wil uitdrukkelijk Trijnie zeer bedanken voor de fijne samenwerking waarin we elkaar tot steun en aanvulling konden zijn. Ik wens haar sterkte om de kar nu alleen te trekken en vertrouw erop dat ook voortaan de kerkenraad en de gehele gemeente samen het werk zal oppakken, zoals we dat hier gewend zijn. Ik ga met Janneke naar de boerderij in de IJsselvallei en kijk met verwondering en vertrouwen uit wat het leven daar zal brengen.

Met vriendelijke groet, Jos de Heer

 

Bij het afscheid van mijn collega

Het afscheid is nog niet daar en op 23 november in de kerkenraad en op zondag 29 november in de kerkdienst zullen de woorden klinken die daarbij passen.  Maar dit is wel de laatste keer dat onze beider stemmen in dit kerkblad klinken. Daarom toch alvast een kort woord.  Ruim drie jaar mochten wij samen de gemeente dienen.  En dienstbaar zijn, dat was ook waartoe Jos zich geroepen wist. Dienstbaar zijn aan de vorming en de opbouw van de Protestantse Gemeente Zaltbommel.  Dienstbaar aan de mensen die op zijn weg kwamen. Dienstbaar aan God als diepste bron van zijn vreugde en passie. Dienstbaar kon bij Jos niet verward worden met onderdanig of onzichtbaar. Gelukkig maar!  Al zie ik de toekomst in alle vertrouwen tegemoet, ik zal zijn collegialiteit, zijn aanstekelijke gedrevenheid en geloofsvertrouwen missen.  Het was heel fijn om in volledig vertrouwen en met een gedeeld gevoel voor ‘gein’ deze jaren te mogen samenwerken. 

ds Trijnie Bouw

 

 

Vooruitblik Advent & Kerst

Zoals eerder vermeld zijn de nodige gemeenteleden al druk bezig met de viering van Advent & Kerst dit jaar.  Ook de kindernevendienst heeft zich al gebogen over de invulling van hun zondagen. Binnenkort zal de adventskalender worden verspreid.  En er worden ‘’adventsengelen’’ gezocht!  Een kleine moeite met groot plezier, waarin oud en jong vorm kunnen geven aan het omzien naar elkaar. Zie verderop in deze rubriek voor meer informatie!

 

Naschrift Amar Rahou

In de Trouw van maandag 16 november verscheen een prachtig artikel over onze stadgenoot Amar Rahou die op 14 oktober j.l. overleed, nog maar 54 jaar oud. ‘Zet ons werk voort’ zei hij vanaf de intensive care tegen zijn collega-buurtvader en goede vriend.  Ook voor ons als kerkelijke gemeente was hij een hele goede buur, die de contacten kerk en moskee een warm hart toedroeg. We gedachten hem vlak na zijn overlijden in onze kerkdienst en noemen ook hier nogmaals dankbaar zijn naam. 

ds Trijnie Bouw

 

Emeritaat ds. Jos de Heer

Nog een paar weken en dan gaat ds Jos de Heer met emeritaat, op 2 dec as. In het laatste digitale moderamen in november stonden we samen stil bij het formulier dat gebruikt wordt bij de bevestiging van predikanten en aanvullend lazen we Johannes 1, 1-18. Ik pik er een paar punten uit, zonder overigens tekort te willen doen aan de gehele tekst van het formulier dat rijker is dan de tekst die ik aanhaal. "Zij maken Gods goede nieuws bekend, zij vertellen de verhalen van de apostelen door". Tevens staat er: “Verkondig de boodschap, blijf aandringen, of het nu uitkomt of niet, wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist”. "Naar voorbeeld van de apostelen verrichten ze dit werk in de publieke kerkdiensten en bij de gelovigen thuis".

Vanaf 10 sept. 2017 kwam Jos in ons midden en hebben we allemaal kennis kunnen maken met hem. Zoals iedere predikant, met een geheel eigen stijl en werkwijze. Met een ongelooflijke passie om na te denken over het verkondigen van Gods woord en de vertaling daarvan naar onze huidige leefwijze en strubbelingen in deze moderne maatschappij. De afgelopen jaren is er vanuit het domineeslaantje veel werk verzet en daar mogen we als gemeente dankbaar voor zijn. Met het vertrek van Jos blijft het laantje, maar zullen we Jos missen. Toch overheerst dankbaarheid, want op voorhand wisten we dat het werk van Jos hier tijdelijk zou zijn. Namens de gemeente wil ik Jos dan ook danken voor zijn overdenkingen tijdens de diensten en de ontplooide initiatieven in de gemeente. We wensen Jos samen met zijn echtgenote  Janneke een fijne jaren toe, natuurlijk ook samen met de kinderen. Vaya con Dios.

Namens de PGZaltbommel, Rudy Klunder

 

Op 29 november as wordt in de dienst afscheid genomen van ds. Jos de Heer. Zeer waarschijnlijk zal dit ook in een kleine groep van 30 pers worden vormgegeven. We nodigen u van harte uit om deze speciale viering digitaal mee te beleven.

 

Berichten van de kerkrentmeesters.

De kerkgeld app is vervangen door de appostel app en werkt vanaf nu niet meer. Het is dus zaak om nu de appostel app te installeren. Dit kunt u eenvoudig doen door via de App Store (Apple) of Google Play (Android) de appostel app te downloaden. Open de appostel app, kies PG Zaltbommel, waarna u met uw emailadres en wachtwoord kunt inloggen. Die inloggegevens zijn exact gelijk aan de kerkgeld app. Verder werkt de appostel app voor giften en collecten precies hetzelfde als de kerkgeld app.

 

In de maanden september en oktober 2020 hebben we aan collecten € 1.530 ontvangen en aan giften € 918. De digitale mogelijkheden om aan collecten en aan giften bij te dragen werken dus goed. Ook ontvangen we elke week nog collectebonnen. Die zijn dus voor de kerkleden, die dat makkelijker vinden ook nog steeds te koop. Het aankoopbedrag kunt u overmaken op rekeningnummer NL56RABO 0373741502 en meldt dat even aan de penningmeester: 0653208024 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Ook de inkomsten van de vaste vrijwillige bijdragen lopen volgens de verwachtingen. Toch vragen we iedereen nog eens na te kijken of u de toezegging al geheel heeft overgemaakt.  Als iedereen zijn toezeggingen waarmaakt, dan komen we uit op de prognoses van de begroting voor 2020. Omdat er kerkleden zullen zijn, die niet meer in de positie zijn om het toegezegde bedrag volledig over te maken, willen anderen wellicht een stapje extra zetten.

De voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans zijn weer van start gegaan. Vorig jaar zijn daarvoor ook de digitale mogelijkheden aangegeven. Daar gaan we graag mee door, want het werkt uitstekend. Er waren hier en daar wat startproblemen, maar met hulp van Ida Looijen en Jeroen Schep is dat allemaal opgelost.

Als u daar ook aan mee wilt doen, hoeft u alleen maar uw naam en emailadres aan de penningmeester te melden:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Begroting 2021

In de kerkenraadsvergadering van 23 november staat de begroting voor 2021 van de Protestantse Gemeente Zaltbommel op de agenda.  Deze begroting 2021 is ter inzage beschikbaar bij onze penningmeester Bas de Bruijn.  U kunt hiervoor een afspraak maken door een e-mail te sturen naar:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch (0418) 64 30 33

 

Gemeenteavond maandag 30 november as.

Op 25 november 2019 was de laatste. Er is in dit jaar veel gebeurd en vooral het coronavirus heeft ons beziggehouden. De kerkenraad wil u graag kort terugblikken op de wijze waarop we hiermee om zijn gegaan. Het tweede belangrijke punt is de ontwikkelingen rondom de St. Maartenskerk en een initiatief vanuit een gezamenlijke denktank. Deze denktank bestaat uit enkele leden van de kerkenraad en de Stichting St. Maarten. Het behelst een gezamenlijk alternatief, vanuit ons vastgestelde programma van wensen, om de kerk in de toekomst te blijven gebruiken door onze protestantse gemeente.  We bereiden we ons erop voor de gemeenteavond via www.kerkdienstgemist.nl in een besloten omgeving uit te gaan zenden. We beseffen ons ook dat hiermee een belangrijk deel van de interactie ontbreekt die op een normale gemeente avond het juist zo waardevol maakt. Middels mail kunnen we vrij snel reageren op binnenkomende vragen. Reserveert u alvast de avond van 30 november as. in uw agenda en als u wilt deelnemen, geef dan uw e-mailadres door aan de scriba Tom van Steenis e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of als u vragen heeft en niet zo handig bent met e-mail: telefoon 06 38 42 01 85. Hartelijke groet, Rudy Klunder, voorzitter

 

 

 

 

Dank

Blij verrast ben ik door de vele blijken van medeleven, in de vorm van mooie kaarten, bloemetjes en telefoontjes, die ik tijdens en na mijn verblijf in het ziekenhuis van u heb ontvangen. Het was hartverwarmend. Hartelijk dank daarvoor.

Will van der Heiden-van Doggenaar

 

 

Advent-engelen gezocht!

Omdat we elkaar deze maanden weinig tegenkomen, willen we dit jaar op een creatieve manier voor elkaar zorgen. Nu we afstand houden, verlangen we naar nabijheid. In de donkerste dagen van het jaar nog meer dan anders. Doe daarom mee en wees een lichtje voor een ander!   

Wie kan Advent-engel zijn?

Iedereen! Jong of oud, alleen of samen. Dat is het leuke van Advent-engelen. ‘Adopteer’ een kind, tiener of (jong)volwassene en verras deze in de weken tot Kerst met iets leuks. Je mag individueel, als koppel of als gezin meedoen.

Wat doet een Advent-engel? 

In de Adventsperiode zorg je een of meerdere keren voor een attentie  voor degene voor wie jij de engel mag zijn. Dit mag anoniem, maar als je dat fijner of makkelijker vindt, mag je ook meteen bekend maken. Als je bijvoorbeeld wilt bellen of een boodschap wilt doen voor iemand is het lastig om anoniem te blijven. Maar een vrolijke tekening, iets lekkers, een mooi lied of kaart (laten) bezorgen kan prima anoniem. Het gaat niet om grote cadeaus, juist de kleine attenties en liefdevolle aandacht is het belangrijkste. Sommige Advent-engelen bidden in deze periode voor de ander. Als je mee doet, wordt iemand anders jouw Advent-engel.

Hoe doe je mee?

Vul onderstaand strookje in en geef deze zondag 22 november af in de Sint Maartenskerk, bij de kindernevendienst of mail de gegevens uiterlijk dinsdag 24 november naar Simon Buwalda (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Ineke Dolfsma (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Begin december krijg je dan een berichtje voor wie jij/ jullie Advent-engel mag/mogen zijn.

 

Wat als je niet in staat bent, bv door gezondheid, om een Advent-engel te zijn, maar wel graag mee doet en verrast wordt?  Dat kan ook! De wijkcoördinatoren roepen wij op om namen en adressen door te geven van mensen in hun wijk van wie zij vermoeden dat die wel een lichtpuntje in deze donkere tijd kunnen gebruiken. Wij zorgen dan voor een Advent-engel voor deze personen!

Wij hopen dat velen in onze gemeente mee doen en we samen zorg mogen dragen voor het verspreiden van lichtpuntjes van hoop en liefde. Zo ontsteken we samen het licht van kerst; jij in jouw klein hoekje en ik in het mijn!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[ ]  Ja, ik wil/ wij willen Advent-engel zijn.

[ ]  Ja, ik doe graag mee alleen kan ik zelf geen attenties verzorgen.

[ ]  Ja, ik weet iemand die wel een Advent-engel kan gebruiken, namelijk:

 

Naam: …………………………………………………………………………………………………………

 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………


Telefoonnummer: (optioneel als je gebeld wil worden) ….………………………………………………

Je eigen leeftijdsgroep (dit is handig als jouw Advent-engel jou nog niet goed kent)

[ ]  0-5 jaar                                [ ]   6-12 jaar                      [ ]  13-18 jaar

 

[ ] 18-25 jaar                             [ ]   25- 67 jaar                   [ ]  67 jaar of ouder

(graag inleveren op zondag 22 november of uiterlijk 25 november mailen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)