KERKENNIEUWS 2020 25

 

Zaltbommel

Protestantse Gemeente Zaltbommel

 

 

Uit het domineeslaantje -  het domineeslaantje uit

Nu dominee Jos de Heer uit onze straat en stad is verhuisd, verandert er als vanzelf ook iets aan de rubriek ‘’uit het domineeslaantje’’.  Toen we ruim drie jaar geleden samen gingen optrekken als predikanten, en als gemeenten, vonden we het mooi om ook deze rubriek gezamenlijk te starten. Nu ik, net als in het begin, weer de enige gemeentepredikant ben, ontstaat weer een andere situatie.  Uiteraard is dat weer wennen, voor mij en voor de gemeente. De inhoud van het werk verandert niet, maar er zullen wel nog meer keuzes gemaakt moeten worden en gegroeide verwachtingen zullen nog meer moeten worden bijgesteld.  Wat blijft is de geloofsgemeenschap, en die is van Christus en niet van de dominee. Wat blijft is de geloofsgemeenschap, die kring, dat netwerk van mensen die zich verbonden weten met God en met elkaar. Hoe die verbondenheid ervaren wordt en vorm krijgt, dat is voor iedereen en in elke tijd weer anders.  De één heeft veel meer behoefte aan daadwerkelijk contact en ontmoeting dan de ander. Dat is de charme, maar ook een van de uitdagingen van kerk zijn in deze tijd,  en nog sterker in deze huidige tijd van beperkingen.  Ik merk dat veel gemeenteleden proberen juist in deze tijd van advent de ander tot steun te zijn, bij voorbeeld door het bezorgen van de lunchpakketten bij ouderen, de adventskalender,  en door de komende weken elkaar net zo onverwacht als de komst van een engel kleine blijken van aandacht te bezorgen.  Tegelijk merk ik dat velen vermoeid raken, en al blij zijn als ze hun naasten, zichzelf en hun werk zorg en aandacht geven kunnen. Laten we dus wel reële verwachtingen hebben en niet oordelen over de ander of ‘’de kerk’’.

Het afscheid van mijn collega betekent dus ook het afscheid van deze rubriek, maar uiteraard zal ik op andere wijze mijn bijdrage aan ons kerkblad blijven leveren.

Afscheid nemen betekent altijd ook een ander, nieuw begin. De bijzondere dienst op 29 november waarin Jos ons voor het laatst de zegen mocht meegeven droeg ook dat dubbele karakter.  Met een lach en een traan, terugkijken in dankbaarheid, maar ook vooruitkijken, met hoop en verwachting.  Levend en delend uit de rijkdom in God!

 

met een hartelijke groet, ds Trijnie Bouw

 

 

In Memoriam             Leendert de Jong   13 april 1960 – 24 november 2020

Alhoewel we allemaal wisten dat hij zeer ernstig ziek was, kwam het bericht van het overlijden toch als een grote schok. Dat kwam vooral omdat hij het leven dat hem nog gegeven werd met overtuiging en passie omarmde. Niet vanuit de ontkenning van zijn situatie, integendeel, juist vanuit de aanvaarding van de realiteit van zijn ongeneeslijke ziekte.  Al had hij natuurlijk nog veel langer bij ons, en vooral bij zijn geliefden willen blijven. In de afscheidsdienst op zaterdag 28 november werd Leendert met warme verhalen en sprekende liederen herdacht.  Leendert  had een groot vertrouwen, in mensen, in het goede, in God. Wees niet bang!  Het was zijn terugkerend refrein en levensmotto.  Met humor en geestkracht heeft hij de afgelopen jaren ook zijn voorzittersrol mogen vervullen.  Hij ging wel tijdig nadenken over het overdragen van de voorzittershamer, en ook dat tekent hem. Als vice-voorzitter bleef hij zich tot op het laatst inzetten, onder meer bij de ontwikkeling van de plannen rond de gebouwen. Op de maandagavond voor zijn overlijden wenste hij  ons nog een goede kerkenraadsvergadering.  Wat zullen we hem missen!  Maar het diepst gemis zal worden gevoeld door zijn grote liefde Anja, en door de kinderen Marjanneke, Nienke en Vincent. Leendert genoot ook enorm van zijn kleinzoon Stijn.  Het moeten loslaten van hem en zijn andere geliefden deed hem veel pijn. Wij  hebben Leendert moeten loslaten en hebben hem toevertrouwd aan de handen van de levende God. Op de rouwbrief stond geschreven:

 

“we laten je stevig los

maar houden je altijd vast

 

iemand als jij

kan niet gaan

zo iemand blijft

je altijd bij’’

 

 

We wensen Anja en allen die treuren om zijn heengaan van harte de nabijheid van God en van mensen toe. Nu,  en op de lange duur. In deze dagen en in de dagen die komen gaan.

 

ds Trijnie Bouw

 

 

Vieren

Vanaf zondag 6 december komen we weer bij elkaar in het Anker. Nog altijd gelden de beperkingen, dus geef u zoals altijd op, volg de aanwijzingen op en draag svp een mondkapje bij binnenkomen en verlaten van de kerk.   

De kinderen blijven bij elkaar komen op zondagmorgen,  meer informatie hierover via  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Op zondag 6 december mogen we de doop vieren van  Senn Arie Schreuders geboren 25 augustus 2018  en Isabel Schreuders geboren 21 september 2020, zoon en dochter van Alex Brugmans en Marije Schreuders uit Zaltbommel.  We wensen Alex en Marije, in alle beperkingen, samen met familie en vrienden te midden van onze gemeente een gezegende en feestelijke zondag toe!

Zondag 13 december, de tweede zondag van Advent, vieren we samen met het dovenpastoraat.  Er zal een gebarentolk aanwezig zijn en we verwelkomen graag ook dit jaar onze gasten met een gehoorbeperking.

We kunnen nog niet met zijn allen naar de kerk, maar we proberen zo wel zo veel als mogelijk ‘’kerk met zijn allen’’ te zijn. 

 

 

 

Wat ons bezighoudt.

We mogen bij elkaar komen in het Anker. Deze keer op 10 december om 14.00 uur.

Denken jullie er aan dat je een mondkapje op moet houden totdat je op een

stoel zit?  Alleen als je loopt moet het op.

Wie nog nooit geweest is is ook van harte welkom, al was het maar voor

een keer. Ik hoop dat we allemaal kunnen.

Tot ziens en hartelijke groeten, Nel Boone

 

Gift

Ontvangen via Fam. de Beun , € 40,—voor de Diakonie en € 40,— t.g.v. Seniorenlunch.

 

Waterpomp Gambia

Herinnert u zich nog ons diaconale project in Gunjur, Gambia? In april 2012 reisden we met een groep van onze kerk af naar dit Afrikaanse land, nadat we geld hadden ingezameld om drie waterputten aan te kunnen leggen. De putten met pompen op zonne-energie en de bijbehorende tappunten voorzagen in een grote behoefte: water om te drinken, te wassen en niet te vergeten om de groenten te laten groeien. Het land is vruchtbaar, als er maar water voorhanden is.

Nu is het acht jaar later en is de pomp in Manduar aan vervanging toe. Een nieuwe kost circa 1.650 euro. We willen de mensen in Gambia graag blijven steunen door dit bedrag te verzamelen. Hoe eerder dat lukt, hoe eerder de put weer werkt… Helpt u mee?  

Uw gift kunt u overmaken naar rekeningnummer NL 07 RABO 0374 3730 78 t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente Zaltbommel, onder vermelding van Waterput Gambia.  De actie loopt tot 18 december.    De collecte van 6 december is ook voor dit doel bestemd.

 

Lopers voor de actie kerkbalans gezocht.

De voorbereidingen voor de actie kerkbalans 2021 zijn weer gestart.

Mede vanwege de samenvoeging van beide kerken is een herindeling van de looplijsten met bijbehorende adressen gemaakt om een zo evenredig mogelijke verdeling van de wijken (42 totaal) te krijgen. Daarnaast heeft een aantal lopers na jaren trouwe dienst te kennen gegeven te willen of te moeten stoppen.

Als gevolg hiervan zijn er 6 wijken vacant en worden hiervoor nieuwe lopers gezocht om brieven rond te brengen. Liefst nog een paar meer om enkele reservelopers te hebben.

Als je bereid bent een wijk voor je rekening te nemen help je mee de actie kerkbalans mogelijk weer tot een succes te maken. En niet onbelangrijk is dat het slechts gaat om een jaarlijkse éénmalige inzet, waarbij vele handen licht werk maken.

Je kunt je opgeven bij Gerard Rinkel via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch 06-20 73 79 86. Ook kun je bij hem nadere informatie krijgen wat het werk precies inhoudt.