Discipline - “Nee”, zei Job Cohen stellig toen hem in het programma Buitenhof gevraagd werd of Nederlanders gedisciplineerd genoeg zijn om hun gedrag in deze tijd aan te passen. Dat
is anders in andere landen in de wereld. Gezagsgetrouwheid staat
bij ons niet op nummer een, trouw zijn aan je eigen gedachten en
zienswijze wel. Toch is in geloof discipline juist ook iets moois.
Het vertelt van trouw blijven. Van trouw willen blijven aan je roeping God en je naaste lief te hebben als jezelf. En discipline kan
je daarbij helpen. Ook al heb je even niet zo’n zin toch blijven
zoeken naar inspiratie en verbinding. Dat kan op allerlei manieren. Thuis bidden, mediteren of stil zijn eventueel aan de hand
van een boekje, rooster, website of app. Of aan de hand van de
gesproken meditatie die ds. Lia Davidse voor ons heeft ingesproken, nu ook onze mediatie bijeenkomsten niet door kunnen gaan.
Inspirerende gedachten met elkaar delen. De vieringen proberen
mee te maken, op zondagmorgen of later. (Waarbij het lekker gemakkelijk is om eens elders om het hoekje te kijken…)
Oefening baart kunst, ook in geloven. Zoals gedisciplineerd oefenen altijd helpt om je doel te bereiken. Denk ook maar aan muziek maken of sport beoefenen. In je eentje discipline opbrengen
is vaak lastiger dan samen. Zeker in deze tijd waarin wie alleen
door het leven gaat zich ook eerder eenzaam kan gaan voelen. We
denken aan de ouderen die daar last van hebben, in de Wielewaal
en thuis. Naar elkaar blijven omzien vraagt ook een vorm van
discipline en we kunnen dat alleen samen. Dat de kracht van de
Geest en de discipline van de gezamenlijkheid van de geloofsgemeenschap, hoe anders die nu ook ervaren wordt, ons allemaal
mag helpen om trouw te blijven in geloof, hoop en liefde.
ds. Trijnie Bouw


Vieren - Zoals u hebt gemerkt verzorgen we online vieringen met
een minimum aan medewerkers. Deze worden rechtstreeks uitgezonden vanuit het Anker, maar zijn ook altijd later of terug te
kijken via kerkdienstgemist.nl De orde van dienst is ook te vinden op onze website pgzaltbommel.nl Organist Hugo Bakker en
ds. Trijnie Bouw kijken hoe de muzikale invulling gestalte kan krijgen. Participatie van gemeenteleden is er onder meer door de
rubriek ‘’mijn lied’’ waarvoor inzending nog altijd mogelijk is bij scriba of predikant.
Op zondag 7 februari staat de dienst zoals 
altijd op de eerste zondag van februari (sinds de watersnoodramp van 1953) in het teken van het werelddiakonaat en is mee voorbereid door de ZWO groep.

De leiding van de kindernevendienst verzorgt voor de kinderen
wekelijks een mooi programma. Voor meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Theaterprogramma Lang Verhaal Kort zondag 7 februari 15.30
uur - Afgelopen jaar verzorgde Remco Veldhuis (bekend van cabaret en ook als verteller bij de Passion en Scrooge Live) onder
andere in de Poorterij een theaterprogramma over de Bijbel. Als
buitenstaander ging hij zich verdiepen en kwam tot een mooie
conclusie over wat de kern van de boodschap van de Bijbel is.
Die heel persoonlijke zoektocht verpakte hij met humor en met
respect in zijn theaterprogramma ‘’Lang verhaal kort’’. Speciaal
voor kerkelijke gemeenten kwam er een aanbod om dit theaterprogramma integraal uit te kunnen zenden! Dat gaat bij ons dus
gebeuren op zondagmiddag 7 februari as. vanaf 15:30 uur. Een
gesprek tussen predikant en theatermaker zal daar onderdeel van
uit maken. Nadere informatie volgt via weekbrief of nieuwsflits.

Van Kerst naar Pasen - Een flinke groep gemeenteleden wist elkaar te vinden bij het uitdenken en afstemmen van allerlei initiatieven voor in de tijd van Advent en Kerst. Het resultaat mocht
er zijn: bezorg-kerstlunch, adventskalender, kerstgroeten, engelenproject, QR-wandelcodes en heel uiteenlopende diensten op
en rond de feestdagen. Door dit alles werd een nog veel grotere
groep bemoedigd en geïnspireerd! En dat is natuurlijk ook het
doel van dit alles: verbondenheid met elkaar en met God (laten)
ervaren.
Graag doe ik hierbij de oproep om jouw en uw steentje bij te dragen op weg naar Pasen! Niet dat iedereen wat kan en moet ‘’doen’’.
De initiatieven een goed hart toedragen en in gedachten en gebed
steunen is al heel fijn. En er zijn grotere en kleinere taken. Vele
handen maken licht werk, zo hebben we gemerkt. Neem alleen
al de bezorgers, waaronder de nodige jongeren, van alle meer
dan zevenhonderd kerstgroeten. Het begint allemaal met samen
brainstormen. Dat gaan we doen op dinsdagavond 2 februari om
20.00 uur. We doen dat online. Het enige wat we daarvoor nodig
hebben is uw of jouw e-mailadres. Na de brainstorm worden de
plannen in kleine groepen uitgewerkt en kan ieder bijdragen naar
eigen vermogen en talent.
Reacties graag naar ds. Trijnie Bouw. 

Berichten van overlijden
“Eindeloos is de liefde die jij ons hebt gegeven.
Je positiviteit, begrip en levenskracht.
Als wij het niet meer wisten
Gaf jij ons hoop en moed om door te gaan.”
Met onder meer deze warme woorden maakt de familie bekend
dat op 16 januari 2021 is overleden Martinus - Tiny - van de Wetering, op de leeftijd van 82 jaar. De afscheidsdienst werd vrijdag
22 januari in besloten kring gehouden. Wat zal hij gemist worden
door zijn vrouw Tonia van de Wetering-Seepers, door kinderen
en kleinkinderen. Op zondag 24 januari gedachten we hem in
onze kerkdienst. ‘’Eindeloos leef jij in ons hart” Vanuit dat vertrouwen wensen wij de nabestaanden en allen die treuren om zijn
heengaan van harte de nabijheid van God en mensen toe.

Op vrijdag 22 januari is overleden Bastiaan Pieter de Rover, op

de leeftijd van 91 jaar. Op donderdag 28 januari om 10.00 uur
zal in het Anker de afscheidsdienst worden gehouden o.l.v. ds. T.
Bouw. Deze zal ook via kerkdienstgemist.nl mee te maken zijn. In
het volgend nummer van Kerk&Nieuws volgt een in memoriam.

Water staat Bengalen aan de lippen - Bijna jaarlijks treden in

Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een ramp, maar ook
een zegen omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De
klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Een goede
voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je huis op een hogere
plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van de rivier.
Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat
mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen.
Een van de programma’s van Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers van lokale partnerorganisaties worden getraind in
rampenpreventie. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in
Actie partners in Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk
te laten leven, en andere werelddiaconale projecten.
In de dienst van zondag 7 februari collecteren we voor dit doel.
Meer informatie kunt u vinden op www.kerkinactie.nl/rampenbestrijdingbangladesh
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk
dank!

Bericht van de kerkrentmeesters - Bij de start van een nieuw jaar

kijken we ook even terug naar het net voorbije jaar. Net als voor
iedereen is dat ook voor ons een bijzonder jaar geweest. We hebben elkaar steeds minder ontmoet, maar konden wel meeleven
met het wel en wee van onze gemeente. Vooral de beeldverbinding met onze kerken heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld.
Een compliment voor al die kerkleden, die op de achtergrond hun
rol invullen, zeer bedankt voor deze permanente inzet.
In december hebben we gelukkig ook weer de nodige bijdragen
ontvangen. Voor de collecten is een bedrag van € 1387 op onze rekening bijgeschreven, terwijl wij aan giften een bedrag van € 2871
hebben ontvangen. De ontvangst en verkoop van de collectebonnen is bijna stilgevallen, maar gelukkig weten onze leden andere
wegen te vinden om financieel bij te dragen.
In de afgelopen tijd hebben wij u enkele malen gevraagd om na
te gaan of de toegezegde vast vrijwillige bijdrage helemaal overgemaakt was. Tevens hebben we daarvoor ook nog wat leden benaderd. Het resultaat is, dat we zelfs iets meer aan levend geld
hebben ontvangen dan wij in onze begroting hadden aangegeven.
Ons verwachte tekort komt mede daardoor wat lager uit en dat
geeft dan weer moed voor de toekomst.
Al vele jaren houdt Ida Looijen de toezeggingen en betalingen van
de VVB bij. Vanwege haar gezondheid heeft Ida moeten aangeven
deze werkzaamheden te moeten beëindigen. Na een oproep daartoe heeft Frans Hagenaar aangegeven deze taak op zich te willen nemen. Ida blijft nog wel betrokken bij de verwerking van de toezeggingen en Frans gaat de betalingen van de VVB bijhouden.
Wij zijn erg blij met deze oplossing. En Ida wordt zeer bedankt voor haar jarenlange trouwe inzet, ook op de achtergrond. Wij
hopen, dat haar gezondheid op een aanvaardbaar peil blijft.
De penningmeester van de kerkrentmeesters.