Zondag 17 oktober 2021

 

 Welkom!

De Protestantse Gemeente Zaltbommel heet u welkom in dit huis van God en mensen.

Naast deze zondagsbrief is een Liedboek nodig.

In de stiltekapel (ter hoogte van de preekstoel) is er gelegenheid een kaarsje aan te steken bij wijze van stille voorbede of in het voorbedeboek op te schrijven waarvoor je zou willen bidden. Deze gebeden worden meegenomen door de voorganger (tenzij je erbij aangeeft dat liever niet of anoniem te willen).

Wij hebben er in deze ruime kerk voor gekozen niet met corona toegangsbewijzen te werken.  We vertrouwen erop dat ieder zijn verantwoordelijkheid heeft genomen en ook neemt door elkaar de ruimte te geven, zowel tijdens als na de kerkdienst.

 

Op de koffie bij…

Deze zondag heeft nog meer dan anders het karakter van een gemeentezondag.  We mogen nieuwe ambtsdragers en andere medewerkers begroeten en nemen onder dank afscheid van enkele anderen.

Na de dienst is er – eindelijk ! – weer koffie drinken. Maar dan op een bijzondere manier. Op verschillende plekken in de kerk presenteren zich activiteiten en groepen uit het gemeentewerk.  Bij hen kun je op de koffie, voor een praatje, wat informatie én natuurlijk wat lekkers.

 

Koster                    Hans Klootwijk       

Opname                  Bas Hetjes

Lector                    Els Ripmeester

Crèche                   Lara Dingemans en Elvira den Oudsten

Kindernevendienst    Theo Boogaard en Marc Duijzer

Diaken                    Harriët van Krieken

Ouderling                Rudy Klunder

Organist                  Leendert Verduijn

Voorganger              ds. Trijnie Bouw

 

 

INTREDE    met buiten naar binnen

 

Orgelspel voor de dienst – Mendelssohn Sonate 4 (deel 1 en 2)  

 

De kerkenraad komt binnen 

 

Orgelspel                Preludium Psalm 98.

In dit orgelspel zal de bekende Geneefse melodie van psalm 98 te horen zijn waarin we worden opgeroepen om voor God te zingen en musiceren: “Zing een nieuw lied voor God de Here, want Hij bracht wonderen tot stand.”                           

 

Woord van welkom

Stil gebed

 

Zingen                   287 : 1, 2 en 5                 we gaan staan

 

Bemoediging, groet en drempelgebed

 

Onze hulp is in de naam van de Heer

die hemel en aarde gemaakt heeft

die trouw blijft tot in eeuwigheid

Hij laat niet los het werk van zijn handen

 

De Heer zij met u

Ook met u zij de Heer

 

………..door Jezus Christus onze Heer

Amen         

 

 

we gaan zitten

 

 

RONDOM HET WOORD

 

Lezing uit de Bijbel   1 Korintiërs 3 : 9b - 15

Zingen                    Lied 971 : 1, 2 en 3

Lezing uit de Bijbel   Matteüs 6 : 31 - 34

Muziek                   ‘Van U is de toekomst’   (t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal)

Preek

Orgelspel                Mendelssohn Sonate 4 (deel 3)

Een cantabel orgelwerk waarin een fluitmelodie zich verweeft met het geluid van de Vox Humana (menselijke stem).

 

 

VOORSTELLEN EN BEVESTIGEN

 

Inleidend woord

Afscheid  

 

Presentatie van de aantredende diakenen Jessica van Leeuwen-Schouten en Berry Looijen, de diaconaal rentmeester Leendert Struijk en de pastoraal wijkcoördinator Daphne Buitenwerf.

 

Aanvaarding van het ambt,  en gelofte van wijkcoördinator en diaconaal rentmeester

 

Zegenbede

 

Vraag aan de gemeente  ,  we gaan staan

v        Gemeente,

         nu zij voorgesteld zijn als diaconaal rentmeester en wijkcoördinator

dan wel bevestigd zijn tot ouderling of diaken

         belooft u hen te aanvaarden en te omringen met uw medeleven,

         hen te dragen in uw gebeden en met hen mee te werken

         in de dienst aan onze Heer? Wat is daarop uw antwoord?

a        Ja, dat beloven wij

 

        

Lied    913 : 1 en 4            we gaan zitten

 

 

GAVEN EN GEBEDEN

 

Uit het leven van de gemeente -  door de ouderling van dienst

 

Mijn lied        Janneke Boogaard , ‘Heb lief’ uit de gemeentemusical Jozef

van Gerard van Amstel en Gerard van Midden    

 

Collectes

1e collecte Diaconie, is voor najaarszending, overmaken op de bankrekening van de diaconie NL07 RABO 0374 3730 78 o.v.v. datum of de bestemming.

2e collecte Kerkelijke gemeente, overmaken op de bankrekening van de kerk, met vermelding bestemming IBAN NL56 RABO 0373 7415 02 t.n.v. Protestantse gemeente Zaltbommel.

Voor contante giften of collectebonnen staan er collectedozen bij de uitgang.

 

Gebeden, afgesloten met gezamenlijk gesproken Onze Vader

 

 

WEGZENDING EN ZEGEN    met binnen naar buiten

 

Zingen                   Lied 416                 we gaan staan

 

De kinderen voegen zich bij ons

 

Zegen

(zingt) Amen, amen, amen.

 

Korte instructie over het vervolg door de ouderling van dienst

 

Orgelspel       Mendelssohn Sonate 4 (deel 4)

 

 

Gemeenteleven:

-woensdag 8.45 – 9.00 ochtendgebed in stiltekapel Sint Maartenskerk, inloop vanaf 8.30

-do 21/10 20.15 Anker START PROJECTKOOR samen een paar keer repeteren en dan eind november in de dienst zingen, je kunt dus per ‘project’ meedoen. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

-zo 24/10  Avondmaal/Maaltijd van de Heer, na lange tijd delen we samen weer brood en wijn, dienst i.s.m. de ZWO groep

 

 

Meer info op website, in Kerk&Nieuws of digitale nieuwsbrief. Hierin ook meer persoonlijke informatie. Deze ontvangen in je mailbox?  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.