Orde van dienst zondag 29 november 1e advent

afscheid ds. Jos de Heer

 

Weekbrief 26 november

 

 

 

ZONDAGSBRIEF zondag 15 november 2020

Orde van dienst bekijken en dienst (mee- of terug)luisteren kan via

www.pgzaltbommel.nl                 Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Welkom in het huis van God!

Welkom in het huis van de Vader!

We vervolgen de komende twee laatste zondag van het kerkelijk jaar met gelijkenissen van Matteüs. Vandaag die van de talenten.

De eerste collecte is voor ZWO actie Kids. U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de diaconie NL07 RABO 0374 3730 78, zij zorgen dan dat het op de juiste plaats terecht komt, graag onder vermelding van de datum.

Naast de collecte is er deze maand een presentatie van uitgaven van het NBG in te zien in de Sint Maartenskerk, zowel voor kerkgangers als voor andere bezoekers van de kerk.

De tweede collecte is bestemd voor onderhoud van de tuinen. U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN NL56 RABO 0373 7415 02 t.n.v. Protestantse gemeente Zaltbommel. U kunt ook ‘digitaal’ geven door gebruik te maken van de Kerkgeld App of scan de QR-code. (N.B. Medio november 2020 zal de kerkgeld app niet meer kunnen worden gebruikt. Het is dus zaak om voor die tijd de nieuwe app te installeren. Dit kunt u eenvoudig doen door via de App Store de appostel app te downloaden. Open de appostel app, kies PG Zaltbommel, waarna u met uw e-mailadres en wachtwoord kunt inloggen. Inloggegevens blijven gelijk)

 

Op deze zondag is er ook om 17.00 uur een avondgebed met als thema ‘troost in de nacht’ met de Cantique de Jean Racine van G. Fauré. Organist Reinier Korver, voorganger Jos de Heer .

Christelijke meditatie 17 november 20.00 uur St Maartenskerk.

 

Ouderling                     Roel Snoep

Diaken                         Jan de Beun

Lector                          Wilma Nugteren

Koster                          Adrie en Corrie Satter

Kindernevendienst       Dilia van Wolferen en Ricolt Boeschoten 

Solisten                       Carina Lodder en Martine van Alphen

Mijn lied                       Ad van der Heiden

Organist                       Hugo Bakker

Voorganger                  ds. Jos de Heer

 

Orde van dienst voor Zondag 15 november 2020

Voorbereiding : van buiten naar binnen

Orgelspel         : J.S, Bach - Praeludium in Bes BWV 545

De kerkenraad komt binnen, welkom door ouderling van dienst

Stil gebed

Solisten                       Psalm 70:1

Bemoediging en groet, drempelgebed                                    

 

Onze hulp is in de naam van de Heer

die hemel en aarde gemaakt heeft

die trouw blijft tot in eeuwigheid

Hij laat niet los het werk van zijn handen

De Heer zij met u

Ook met u zij de Heer

 

Drempelgebed

Hoor ons aan, Eeuwige God,

hoor naar ons bidden en zuchten!

Gij, die ons hart aanziet, Gij die onze diepten peilt,

blijf ons niet verborgen!

Wij herkenden U niet, wij zochten onszelf.

Gij, Heer, vergeef ons!

Doe ons herleven en maak ons weer nieuw,

geef ons uw genade!

Breng ons in het reine met U en met elkaar.

Zegen ons met vrede 

en laat lichten uw aangezicht, amen.

 

Solisten                       Psalm 70:2      

                                 

Kyrie en gloria

Kyriegebed afgesloten met “daarom roepen wij tot U:”

Solisten                                   Lied 300 B

Gloria solisten                          Lied 302:1

 

Rondom het Woord

Inleidend woord en gebed om de Geest

Schriftlezing                             Jesaja 48:17-21

Orgelspel                                 Hugo Bakker - psalm 1

Schriftlezing                             Matteüs 25:14-30

Solisten                                   Lied 180

Preek                                      

 

Orgelspel                                 G. Fauré - adagietto   

 

Gaven en gebeden

 

Uit het leven van de gemeente

-mededelingen door de ouderling van dienst

 

Dankgebed, voorbeden , stil gebed, Onze Vader

Onze Vader die in de hemelen zijt

Uw naam worde geheiligd

Uw koninkrijk kome

Uw wil geschiede

gelijk in de hemel alzo ook op de aarde

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren

En leid ons niet in verzoeking

maar verlos ons van de boze

Want van U is het koninkrijk en de kracht

en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid

Amen

 

Wegzending en zegen : met binnen naar buiten

 

Solisten                       Lied 974:1,2,5

 

Zegen, met door solisten gezongen Amen                           we gaan staan

 

Orgelspel                     J.S. Bach - Fuga in Bes