KERKENNIEUWS 2020 18

 

Zaltbommel

Protestantse Gemeente Zaltbommel

 

Uit het domineeslaantje

Wat is opbouwend voor een gemeente? Hoe werk je aan de opbouw van een geloofsgemeenschap die bestaat uit zeer diverse mensen, met uiteenlopende behoeften en wensen? Hoe zorg je dat die geloofsgemeenschap een open gemeenschap blijft,  gastvrij en uitnodigend voor gasten en anderen die voor even aanhaken? Wij zijn niet de enigen die daarin zoekend zijn. De kerkdienst op zondagmorgen functioneert al langere tijd weliswaar nog wel als centraal, maar zeker niet als enig moment van ontmoeting en verbinding. En in deze tijd merken we hoe juist de informele ontmoeting voor en vooral na de kerkdienst gemist word. Tegelijkertijd merken we juist in deze tijd hoe moderne (sociale) media en communicatiemiddelen zorgen voor het nodige contact, ook in het kerkelijk leven.  Wat vroeger en ook nu bindmiddel kan zijn is de kleine groep, die op eigen tijd en eigen wijze kan functioneren binnen de brede bedding van het kerkelijk leven.  Een team, een werkgroep, een gesprekskring, een meditatiegroep, koken&kletsen,  dat alles is niet zomaar een groepje, nee dat is gemeente-zijn.  Kleine groepen kunnen ook in deze bijzondere tijd contact hebben en bijeen komen. (Althans op het moment dat ik dit schrijf)  De grote zaal van het Anker is hiervoor geschikt gemaakt en mag, met inachtneming van de regels, gebruikt worden. (Wel aanmelden via Erna Sterrenburg of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  )  Ook wij gaan ervoor:  op maandagavond 7 september nodigen we de jonge ouder-groep uit, en op dinsdagavond 8 september starten we met de kring geloofsgesprek  (tevens belijdeniskring).  Heb je interesse? Meld je bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

ds Jos de Heer en ds Trijnie Bouw

 

Vieren

Twee bijzondere diensten wachten. Allereerst is daar 30 augustus, waarin we het zogenaamde ‘drempelmoment’’ markeren van kinderleeftijd naar tienertijd, van basisschool naar voortgezet onderwijs, van kindernevendienst en club naar jeugdkerk en rock-solid.  Ook wordt aandacht besteed aan de afsluiting van de tentoonstelling Bijbelse Beelden.

Op 6 september zullen we in de dienst nieuwe ambtsdragers mogen bevestigen en wijkcoördinatoren aan de gemeente voorstellen.  Dat betekent ook afscheid nemen. Hieronder kunt u lezen om wie het precies gaat.  Uiteraard zal de vormgeving wat anders worden, maar dat maakt het moment niet minder markant.

Vanaf 30 augustus houden we ook weer fysiek kindernevendienst.  Het gebruiksplan zal hierop worden aangepast. Ouders moeten zich aanmelden, kinderen kunnen zich melden bij de zij-ingang van de kerk.  Voordeel is dat je een groter deel van de kerkdienst een leuk eigen programma hebt!  Hulde voor de leiding die de afgelopen tijd zo creatief programma’s voor thuis in elkaar heeft gezet.

De groep solisten is inmiddels uitgebreid zodat niet iedere zondag dezelfde twee of drie zangers dienst hebben. De aanmeldingen voor ‘mijn lied’ lopen goed en daar blijven we voorlopig mee doorgaan. Zowel voor zangers, voor mijn lied als voor de dienst kunt u zich aanmelden bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij de predikanten.

 

Bevestiging en afscheid ambtsdragers en coördinatoren

Zoals u onder het kopje vieren al hebt kunnen lezen worden op 6 september 3 nieuwe ambtsdragers als ouderling bevestigd: Rudy Klunder (ouderling-voorzitter), Tom van Steenis (ouderling-scriba) en Marc Duijzer (jeugdouderling).

Daarnaast worden twee wijkcoördinatoren aan u voorgesteld: Nella Breekveldt en Teunie van Aalst.

Ook is van een aantal ambtsdragers hun ambtstermijn afgelopen en zij nemen afscheid: Jeannette de Kleine – Hamersma (wijkouderling), Gerard Rinkel (ouderling-kerkrentmeester), Arie Braspenning (ouderling-scriba) en Leo van Dalen (diaken).

Marja Klop (wijkcoördinator wijk 7) neemt ook afscheid.

  

In Memoriam

Op donderdag 13 augustus kwamen we bij elkaar in de aula van crematorium Rosmalen om afscheid te nemen van Hermen van Eck, geboren op 15 augustus 1930 te Zaltbommel, overleden op 6 augustus 2020 in Ammerzoden. Hemmie van Eck was een markante persoonlijkheid, actief op allerlei vlak,  in openbaar bestuur, de voetbalvereniging en natuurlijk de muziek.  Hij was erelid van Harmonie ‘De Karel’  . Mooi dat de BommelBrass in de dienst zijn medewerking verleende. Zoals ook bij de doop zijn naam klonk, aan het begin van zijn leven, zo waren we er als kerk bij aan het eind van zijn leven.  Hemmie ontleende aan het geloof van zijn jeugd kracht en troost en het is in dit geloof dat we hem uit handen mochten geven in de handen van de Vader in de Hemel van wie de woning vele kamers kent.  We wensen zijn vrouw Elly, zijn dochter Ada en schoonzoon Wim,  kleinzoon Frank en zijn gezin, maar ook de broers en zussen Van Eck van harte de nabijheid van God en mensen toe. Ds. Trijnie Bouw

 

In Memoriam

Op donderdag 13 augustus is overleden in Waalwijk Hennie de Jong-van Eck, geboren op 19 augustus 1930 in Zaltbommel. In 1990 kwam zij samen met haar man Ton naar Zaltbommel waar zij samen met genoegen op de Laeck woonden totdat Ton moest verhuizen naar het Zonnelied in Ammerzoden.  Vroeger runde zij samen met haar man een kapperszaak in Waardenburg. Ze deed er van alles en nog wat, zoals ze ook later van alles en nog wat aanpakte. Werd borduren lastig, dan werd het kleuren. Ze genoot van mooie muziek, kostuumfilms, opera en dans. In de dienst in de aula van het crematorium in Nieuwkuijk op de dag dat zij 90 jaar zou zijn geworden werd dit gememoreerd en wij verbonden al die schoonheid met de mooie wereld die wij in geloof voor ons mogen zien in het boek Openbaring.  We sloten de dienst af met de zegen die zij ook op haar sterfbed mocht meekrijgen.  We wensen haar man Ton, de kinderen en kleinkinderen van harte de nabijheid toe van God en mensen.  Ds. Trijnie Bouw

 

In Memoriam

We ontvingen bericht van overlijden van Gerarda Maria Welbie – Roza, sinds 2011 weduwe van Johannes Welbie.  Gera Welbie-Roza werd geboren op 29 maart 1936 te Vuren en is op 13 augustus te Zaltbommel overleden. De begrafenis heeft op 19 augustus in besloten kring plaats gevonden. In de dienst op zondag 16 augustus hebben we haar naam in het midden van de gemeente in eerbiedige herinnering genoemd en voorbede gedaan voor allen die om haar heengaan treuren.

 

Meditaties beginnen weer

Op dinsdagavond 16 september is er de eerste meditatie bijeenkomst in het nieuwe seizoen.  Meer informatie onder het ‘’prikbord’’ in dit Kerkennieuws. 

 

Bericht van de kerkrentmeesters.

Al geruime tijd wordt er door de kerkrentmeesters gesproken over de noodzaak om Het Anker weer een schilderbeurt te geven. Door allerlei omstandigheden is er tot nu toe niet van gekomen en daaraan heeft de coronatijd ook nog bijgedragen.

Ook het onderzoek dat nodig is om een verantwoorde keuze in onze beide kerkgebouwen voor de toekomst verloopt trager dan we hadden verwacht. Hopelijk kunnen wij u op niet al te lange termijn toch mogelijkheden voorleggen. Maar ook de uitwerking en invulling daarvan zal nog meerdere jaren vergen.

Toch willen wij, dat Het Anker er netjes uit blijft zien. Daarom hebben wij aan Hans Klootwijk gevraagd het schilderwerk van Het Anker te organiseren en te coördineren. Na wat overleg zijn wij van plan om in de periode van 24 september tot ongeveer 7 oktober deze klus opnieuw in eigen beheer met liefst veel vrijwilligers op te pakken. En hoewel Andries Burnet na de afronding van de vorige schilderbeurt had aangegeven om dit karwei niet meer te coördineren, is hij toch weer bereid om op de achtergrond nog een steentje bij te dragen.

En dit schilderwerk kan door iedereen worden uitgevoerd. Zowel oud als jong, vrouw als man, er is voor iedereen wat te doen en binnen de kortste keren bent u voldoende deskundig. Veel handen maken het werk ligt en in de praktijk blijkt deze vorm van samenwerking erg inspirerend te zijn. Wel zijn er dus voldoende vrijwilligers nodig en moet het werk wel een beetje worden gespreid.

Daarom vragen wij u zich al vast op te geven bij Hans Klootwijk of bij de penningmeester. De emailadressen luiden als volgt: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Geeft u aan of u ook op de door de weekse dagen kunt of alleen op de zaterdagen. Wij maken dan in overleg een indeling van ieders inzet. Wij zijn benieuwd wie zich allemaal gaat aanmelden.

Om met voldoende mensen aan de slag te kunnen hebben wij twee hoge rolsteigers nodig. Er is er al één toegezegd, dus kunnen we er nog één gebruiken. Als u daarover beschikt of u kunt zo’n rolsteiger lenen, meldt u dat even bij ons.

Wij hopen natuurlijk op goed weer in die periode en zullen er veel aan doen om u zich comfortabel te laten voelen. Dus ook voor koffie, thee en broodjes wordt gezorgd.

Mede namens Hans Klootwijk, de penningmeester Bas de Bruijn.

 

Kosters gezocht

Nu de kerkdiensten, met beperkingen, weer gestart zijn, moet er natuurlijk ook voor gezorgd worden, dat alles praktisch goed verloopt. Daarvoor kunnen we als gemeente al jaren een beroep doen op diverse kosters.

Een aantal kosters heeft aangegeven te willen stoppen met hun taak en dat respecteren wij vanzelfsprekend. Onze dank is groot! Tegelijkertijd hebben we met de kosters die doorgaan gesproken over hoe we de kosterstaken zo eenvoudig mogelijk kunnen houden. In de uitvoering tussen het ‘kosterzijn’ in de St. Maarten en Het Anker zaten er nog verschillen in het takenpakket.

Bij Het Anker wordt er door de koster koffie gezet en worden de spullen mee klaargezet, maar zijn er geen taken op het gebied van beeld en geluid. In de St. Maarten daarentegen waren geluid (inmiddels ook beeld) en het klaarzetten van de spullen wel een onderdeel van het takenpakket, maar de koffie niet. In goed overleg met de kosters die doorgaan, is besloten om het takenpakket eenduidig en eenvoudiger te maken. De koster is in hoofdlijnen verantwoordelijk voor het openen en sluiten van het kerkgebouw en zorgt ervoor, dat alles ordentelijk verloopt. De koffie wordt verzorgd door het team Koffiezetters en het beeld en geluid  worden voortaan verzorgd door het team Beeld & Geluid. Op deze wijze vertrouwen wij erop, dat de werkzaamheden zo goed mogelijk verdeeld worden en dat ze eenduidig zijn.

Op dit moment wij we op zoek naar minimaal drie kosters (of echtparen). Met dit aantal ben je als koster maximaal 1x per maand aan de beurt. Voor nadere vragen en/of aanmelding kunt u contact opnemen met Bert Kaasjager 0418-516499 of per mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Zoals u eerder hebt kunnen lezen, is team Beeld & Geluid ook op zoek naar versterking. Helaas is er geen aanmelding gekomen. Zonder het werk van de Kosters en Beeld & Geluid kunnen we geen erediensten houden. Het is daarom echt belangrijk, dat gemeenteleden zich gaan aanmelden. Wij vragen iedereen hierover goed na te denken en waar nodig de verantwoordelijkheid te nemen om de teams te komen versterken.

 

Collecte ZWO 30 augustus Rossing center 

In Israël leeft de Joodse en Palestijnse bevolking dicht bij elkaar, maar ze hebben geen contact. Het Rossing Center for Education and Dialogue, christelijke partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil hier verandering in brengen. Via een uitwisselingsprogramma worden Joodse en christelijke Palestijnse kinderen met elkaar in contact gebracht. De kinderen, in de leeftijd van 10-15 jaar, krijgen op hun eigen school lessen over elkaars cultuur en godsdienst. Daarna gaan schoolklassen bij elkaar op bezoek. Ze ontmoeten elkaar dan vaak voor het eerst en ontdekken dat de anderen net zo zijn als zijzelf. Ook zijn er trainingen en ontmoetingen voor de docenten. De ontmoetingen helpen om vooroordelen weg te nemen. Als Joodse en Palestijnse kinderen elkaar al jong leren begrijpen, geeft dat hoop voor de toekomst. Met deze collecte steunt u het vredeswerk in Israël en het wereldwijde zendingswerk van Kerk in Actie. Als ZWO commissie bevelen de collecte van harte bij u aan.  

 

Brievenactie ZWO

Vanuit de ZWO kunnen we u melden dat de brievenactie in juni het geweldige bedrag heeft opgebracht van 3.388,- euro voor Kerk in Actie, voor het project kerk opbouw in Syrië, en Saving Arms, hulp aan straatkinderen in Uganda. Naar beide organisaties is een bedrag overgemaakt van  1700 euro, waar ze u als gulle gever heel dankbaar voor zijn. Door deze financiële hulp is het mogelijk om vanuit de organisaties toch hulp te blijven bieden ondanks de moeilijke omstandigheden. Namens de ZWO heel hartelijk dank.

 

Wat ons bezighoudt.
Op 3 september willen we weer bijeen komen. Om 14.00 uur in het Anker.
Nog een keer voor ontspanning (op verzoek). Dat is blijkbaar nodig.
Niet vergeten :  1,5 meter afstand.  Corona is helaas niet voorbij!
Tot ziens allemaal. Nel Boone

 


 

==================================

PRIKBORD:

 

CHRISTELIJKE MEDITATIE BOMMELERWAARD seizoen 2020-2021

We presenteren u hieronder het programma van drie meditaties per maand, één op dinsdagmiddag in de kerk van Hurwenen, één op dinsdagavond in de St Maarten, en één op woensdagavond in de St Martinus. We hopen dat het volgen van deze meditaties ieders eigen meditatieve bezigzijn zal stimuleren. Alle avonden en middagen zijn open en gratis en kunnen zonder aanmelding gevolgd worden. Uiteraard volgen we de aanwijzingen van het RIVM en houden de anderhalve meter aan.

Dinsdagmiddag van 15.00-16.30 uur in het Hurns Kerkje,  Hurwenen.

Vanwege corona is er geen koffie-inloop vooraf, we beginnen om 15.00 uur,  afsluiting om 16.15 uur. De data voor het seizoen 2020-2021 zijn:

13 oktober, 10 november, 8 december, 12 januari 2021, 9 februari, 9 maart, 13 april, 11 mei, 8 juni

Dinsdagavond van 20.00-21.15  in de St.Maartenskerk (Kerkplein 1, via zij-ingang) op  15 september,  20  oktober en 17 november.

Woensdagavond 20.00-21.15  in de St.Martinuskerk (Oliestraat 26) op 30 september, 28 oktober en 25 november.

Wie aankondigingen,  informatie en de gebruikte teksten wil ontvangen, kan zich via de mail daarvoor opgeven: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..