Orde van dienst zondag 29 november 1e advent

afscheid ds. Jos de Heer

 

Weekbrief 26 november

 

 

KERKENNIEUWS 2020 23

 

Zaltbommel

Protestantse Gemeente Zaltbommel

 

Uit het Domineeslaantje –gastvrije kerk

De St. Maarten heeft de aanmoedigingsprijs gewonnen bij een verkiezing van de meest gastvrije kerk van 69 kerken in Gelderland en Overijssel. Daarbij heeft de kerk € 500 gewonnen en 500 exemplaren ontvangen van het mooie magazine ‘Gastvrij’. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee en dat is onder meer te danken aan de vele vrijwilligers die de kerk open houden, dank daarvoor.

Op Allerheiligen, zondag 1 november, hebben we ook weer ervaren hoe belangrijk deze gastvrijheid is. We hadden de kerk aan het eind van de middag opengesteld voor iedereen om een lichtje te ontsteken en op eigen wijze stil te staan bij het overlijden van een geliefde. Daar werd ook dit jaar weer goed gebruik van gemaakt. Indrukwekkend was het om samen het verdriet te delen, in stilte.

Ondanks de beperking van maximaal 30 kerkgangers is de kerk toch nog regelmatig open. Vergeet ook niet het wekelijkse woensdagmorgengebed waar we in een ruime kring ‘onder het orgel’ rondom de paaskaars een kwartier samen stil zijn, Bijbel lezen en bidden, van 8.45-9.00 uur. Iedereen is daar altijd welkom. Omdat we tot nu toe altijd onder de 30 mensen zitten, is aanmelding niet nodig, wel registreren we de namen. Ook het maandelijkse avondgebed op zondag 17.00 uur brengen we graag nog een keer onde tuw aandacht. De eerst volgende houden we rondom de beroemde lofzang van Jean Racine waarover het hoofdartikel gaat en de bijzondere kerkdienst over St Maarten (ook hieronder). Er is dus nog veel mogelijk, ook al moet u het misschien digitaal meebeleven. Maar we willen u aansporen ‘als op een eiland’,  net als de voor zijn getuigenis over Jezus verbannen apostel Johannes, waar je je opgesloten, eenzaam of beklemd voelt, het toch in geloof vol te houden (hoofdartikel Kerk&Nieuws 22). En als dat alleen niet lukt, roept u dan vooral hulp in! Als kerk willen we er zeker in deze barre tijden voor elkaar zijn!

Ds. Jos de Heer en ds.Trijnie Bouw

 

Geboren

Op 20 oktober 2020 is geboren Jasmijn Cornelia Gerarda Willigenburg. Jasmijn is de dochter van Melissa Schollen en Remco Willigenburg. Vorig jaar trouwden zij in een feestelijke oecumenische dienst in de Sint Maartenskerk en nu weten ze zich gezegend met de geboorte van Jasmijn.  ‘’Jouw gezicht is een sterrenstelsel.  Waar wij naar kunnen blijven staren. Mooier dan de mooiste bloem. Mooier nog dan zon en maan. We hopen dat Gods sterren altijd gunstig voor je zullen staan”. 

 

 

SINT MAARTENSFEEST ZONDAG 8 NOVEMBER 10.00 UUR SINT MAARTENSKERK

Het is fijn om op zondag 8 november, tenminste zoals het er op dit moment van schrijven naar uitziet, toch aandacht te kunnen besteden aan het feest van Sint Maarten.  Er kan een pelgrimswandeling worden gemaakt langs kerken gewijd aan deze heilige (zie hieronder) en kinderen gaan op deze zondag in de kerkdienst voor.   
“Nee, dit jaar geen groots feest van het delen op 11 november maar wel een Sint Maartensfeest op zondag 8 november!   Alle kinderen tot en met 12 jaar zijn van harte welkom in de Sint Maartenskerk.  We beginnen om 10.00 uur.   We maken er een mooi feest van met de nodige verrassingen.  
(Er is deze zondag dus geen kindernevendienst in het Anker)
Iedereen vanaf de 13 kan het feest thuis meemaken via www.kerkdienstgemist.nl
Geef je gauw op bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  en vertel er dan ook bij als er i.v.m. de begeleiding een volwassene mee moet komen.

Natuurlijk zorgen wij ook voor begeleiding in de kerk, en voor opvang bij ingaan en uitgaan van de kerk. “

 

Voedselbank

Het is de gewoonte dat er met Dankdag en de dagen erna bij onze gemeente goederen worden ingezameld voor de voedselbank. Wegens de coronaproblematiek kan dat dit jaar niet. Voor andere kerken in  onze omgeving geldt hetzelfde. De voedselbank krijgt hierdoor veel minder goederen aangeleverd dan in andere jaren. Als u toch de voedselbank wilt steunen kunt in plaats van goederen te kopen ook een bedrag overmaken op bankrekening NL 07 Rabo 0374373078 t.n.v. Diaconie PG Zaltbommel. Graag met vermelding “Voedselbank”. De opbrengst van de dankdagcollecte en de extra bedragen die wij ontvangen storten wij door naar de voedselbank. Door uw bijdragen kan de voedselbank basisproducten kopen waardoor zij aan een groep mensen, die om wat voor reden ook het financieel moeilijk hebben en afhankelijk zijn van derden, wekelijks een voedselpakket geven.Wij bevelen u deze collecte en eventuele giften van harte bij u aan.

 

Mensen, die lid zijn van de Postcodeloterij, hebben de afgelopen week een cadeaupasje ontvangen. Dit pasje, ter waarde van € 12,50, kun je bij AH omwisselen tegen bepaalde levensmiddelen. Indien u geen gebruik maakt van dit pasje kunt u het ook doneren aan de voedselbank. U kunt het pasje nadat u het hebt geactiveerd, achterlaten in de doos bij de uitgang van de kerk waarin de collectebonnen worden gedeponeerd. Opsturen naar de Diaconie PG Zaltbommel, Postbus 195, 5300 AD Zaltbommel of afgeven in de brievenbus van één van de diakenen kan ook. Inleveren kan tot en met woensdag 11 november. De diaconie zorgt ervoor dat deze kaarten bij de voedselbank komen.

 

Verantwoording diaconiecollectes en giften.

Op het collecteoverzicht van oktober stonden 4 “doorzendcollecten”: 4 oktober Stichting Woord en Daad t.b.v. Christelijk Onderwijs in Ethiopië,(ZWO Collecte); 11 oktober Kerk in Aktie t.b.v. Algemeen; 18 oktober Kerk in Aktie t.b.v. Wereldvoedseldag; 25 oktober Nederlands Bijbel Genootschap t.b.v. Bijbelzondag. Namens onze gemeente hebben wij voor de collecten op 4, 18 en 25 oktober € 350,00 en voor de collecte op 11 oktober  € 196,00 overgemaakt naar betreffende instanties.

Wegens de corona problematiek is de reüniedienst “Zomertoetje” op 11 oktober niet doorgegaan. De collecte in deze dienst zou bestemd als bijdrage in de kosten van deze vakantieweek. Daarom heeft de diaconie € 350,00 als gift overgemaakt op de bankrekening van de werkgroep Zomertoetje.

Als “collectegeld” is er in de periode 1 oktober-31 oktober door collectebonnen, overboekingen, en bijschrijvingen via de Kerkgeld app op bankrekening NL 07 Rabo 0374373078  € 975,80 ontvangen.

Via Jessica van Leeuwen twee giften van respectievelijk € 50,00 t.b.v. plaatselijk werk en € 30,00 t.b.v. Actie Schoenendoes ontvangen. Via Tom van Steenis één gift ontvangen van € 25,00 t.b.v. Nederlands Bijbelgenootschap. Via familie de Beun twee giften van respectievelijk € 20,00 en € 80,00 ontvangen. Beiden bestemd voor plaatselijk diaconaal werk.

Namens de diaconie heel hartelijk bedankt voor uw bijdragen.

 

Schoenendoosactie

Wat kan jij doen voor een kind in armoede? Meer dan je denkt!

Doe mee aan de Schoenendoosactie en tover een simpele schoenendoos om tot een kostbaar geschenk. Juist door de corona crisis, is dit `kostbare` geschenk voor kinderen die toch al onder moeilijke omstandigheden leven, zeer welkom. Speelgoed, schoolmateriaal en toiletartikelen, de kinderen in Sierra Leone en op Lesbos zijn er heel blij mee. De ontvangende kinderen krijgen bij de doos ook een boekje met Bijbelverhalen, als dat toegestaan is in het bestemmingsland.

Voor de inhoud van de dozen kunt u terecht op de website van PGZaltbommel.nl met een link naar de digitale folder van de schoenendoosactie.

Dozen en spullen inleveren kunt u doen door even te bellen of te mailen naar één van de contactpersonen van de ZWO. Inleveren in de kerk is vanwege de corona-maatregelen niet mogelijk. De contactpersonen zijn: Mieke Erlings, telefoon 06-27 04 31 01 of per mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  en Jessica van Leeuwen, telefoon 06-29 03 08 58 of per mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Op 15 november zal er een collecte gehouden worden voor het aanvullen van de dozen en het vervoer van de schoenendozen naar het bestemmingsland. U kunt uw gift digitaal overmaken op het rekeningnummer van de diaconie:

NL07 RABO 0374 3730 78 onder vermelding van ZWO Schoenendoosactie 2020

We hopen dat er veel gemeenteleden mee doen en willen u namens de ZWO leden alvast hartelijk danken voor uw inzet.

 

 

Dank

Hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de kaarten met lieve woorden en mooie bemoedigende teksten. Het heeft ons ontroerd en enorm goed gedaan dat zo velen met ons mee leven. We blijven hoop houden dat de behandelingen de ziekte zullen remmen.

Ida Looijen

 

 

 

De collecte in deze ZWO dienst op 18 oktober is voor Kerk in actie voor het project:

Met de zusters werken aan voldoende voedsel in Rwanda.

In het dichtbevolkte Afrikaanse land Rwanda leeft 70 procent van de bevolking van de landbouw. Omdat er te weinig land beschikbaar is voor alle inwoners, leeft 40% onder de armoedegrens. Met de genocide van 1994 nog vers in het geheugen, is er veel wantrouwen tussen inwoners.

Rwandese diaconessen ondersteunen de armste boeren en boerinnen in de regio: de zusters trainen ieder jaar 150 boeren en boerinnen.  Daardoor kunnen ze hun gezin voeden en verdienen ze voldoende geld om hun kinderen naar school te laten gaan. Na de training op de demonstratieboerderij van de zusters krijgen zij begeleiding in hun eigen dorp. Ook in deze coronatijd gaan de zusters door en praten zij ook over gezondheidszorg, milieubescherming, gezinsplanning, man-vrouwverhouding en huiselijk geweld. We bevelen de collecte van harte bij u aan.

 

Informatie zie project

 

Zondag 25 oktober 2020

 

Bijbelzondag I

De Bijbel.  Woord van God. Heilige Schrift. Prachtig boek.

De Bijbel.  Woorden van mensen.  Wereldliteratuur. Moeilijk boek.

Hoe geliefd ook, de Bijbel roept bij de lezer soms ook dingen op die niet met elkaar te rijmen lijken, of brengt tegenstrijdige gevoelens teweeg. Ik merk dat mensen dat meer en meer hardop zeggen. Juist ook mensen die van huis uit in alle vanzelfsprekendheid mee zijn opgevoed.  Maar in de loop van hun leven wordt het geloof zoals overgeleverd veel minder vanzelfsprekend en komt ook het lezen van en nadenken over de Bijbel in een ander licht te staan. Hoe je het ook persoonlijk ervaart, de Bijbel is altijd ook een boek van en voor de geloofsgemeenschap.  In de kring van die gemeenschap werden de verhalen eerst mondeling overgeleverd en later schriftelijk vastgelegd. Het is ook die geloofsgemeenschap waarin het boek iedere week open gaat, en we tastend en zoekend proberen te vertalen hoe we daarin de stem van God mogen verstaan voor het leven hier en nu. De Bijbel lijkt misschien wel statisch, maar is het niet omdat het altijd in die levende geloofsgemeenschap zijn weg vindt, telkens in andere tijden en door andere mensen gelezen wordt. Dat lijkt een zwaktebod, maar in geloof noemen we juist dit het werk van de Geest.  Dat neemt zeker niet al onze vragen weg, maar geeft wel een zekere ontspanning in het omgaan met de Schrift. Dat is vooral van belang voor wat we vandaag op deze ‘’bijbel’’zondag (25/10) mogen vieren en we in al ons gedenk weleens dreigen te vergeten : de bijbel als bron van vreugde, vreugde om dit grote geschenk.

 

Bijbelzondag II

Bijbelgenootschappen wereldwijd solidair in de coronacrisis

Bijna dertig bijbelgenootschappen zijn ernstig getroffen door de coronacrises. De grootste problemen zijn dalende bijbelverkopen en lagere inkomsten. In veel landen liepen projecten vertraging op door het verplichte thuisblijven. Zuid-Amerika lijkt het hardst getroffen. Het NBG is financieel solide, maar vreest na de crises nog een na-ijleffect.

 

Helpt u ook mee door uw gift voor de eerste collecte op bijbelzondag, 25 oktober? U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de diaconie NL07 RABO 0374 3730 78, zij zorgen dan dat het op de juiste plaats terecht komt, graag onder vermelding van de datum.

Naast de collecte is er deze maand een presentatie van uitgaven van het NBG in te zien in de Sint Maartenskerk, zowel voor kerkgangers als voor andere bezoekers van de kerk.

De tweede collecte is bestemd voor beheer en onderhoud van de kerk. U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN NL56 RABO 0373 7415 02 t.n.v. Protestantse gemeente Zaltbommel. U kunt ook ‘digitaal’ geven door gebruik te maken van de Kerkgeld App of scan de qr code. (N.B. Medio november 2020 zal de kerkgeld app niet meer kunnen worden gebruikt. Het is dus zaak om voor die tijd de nieuwe app te installeren. Dit kunt u eenvoudig doen door via de App Store de appostel app te downloaden. Open de appostel app, kies PG Zaltbommel, waarna u met uw e-mailadres en wachtwoord kunt inloggen. Inloggegevens blijven gelijk)

 

Zondag 1 november

Op deze zondag is er tussen 17.00 en 19.00 uur gelegenheid om in de Sint Maartenskerk een kaarsje op te steken om een gestorven geliefde te gedenken. Het gaat om een inloopgelegenheid, er is geen samenkomst of programma.

 

 

 

Ouderling                   Gerda Snoep

Diaken                      Marga v.d. Ende

Lector                       Hans Flamman

Koster                       Harm-Jan Hesselink

Opname                    Bas Hetjes

Kindernevendienst       Simon Buwalda en Jeannette de Kleine

Solisten                     Joke Benschop en Els Ripmeester

Mijn lied                     Annelies van der Vlist

Organist                    Hugo Bakker

Voorganger                ds Trijnie Bouw

 

Orde van dienst voor Zondag 25 oktober 2020

 

Voorbereiding : van buiten naar binnen

 

Orgelspel           F. Mendelssohn - Praeludium in G

 

De kerkenraad komt binnen, welkom door ouderling van dienst

 

Stil gebed

 

Solisten             Lied 313 : 1 en 2

 

Bemoediging en groet, drempelgebed   we gaan staan

 

Onze hulp is in de naam van de Heer

die hemel en aarde gemaakt heeft

die trouw blijft tot in eeuwigheid

Hij laat niet los het werk van zijn handen

 

De Heer zij met u

Ook met u zij de Heer

……………..door Jezus Christus onze Heer

Amen

 

Solisten             Lied 313 : 5

 

we gaan zitten

 

Kyrie en gloria

Kyrie

Solisten                     Psalm 19 : 1 en 3

 

Rondom het Woord

Inleidend woord

Schriftlezing               Nehemia 7 : 72b – 8 : 18

Solisten                     Psalm 119 : 40

Schriftlezing               Matteüs 22 : 34 - 40

Solisten                     Lied 320

 

Preek

Orgelspel                   Bewerking van Hugo Bakker  over ‘Heilige liefdeskracht’ (NLB 673)

 

Gaven en gebeden

 

Uit het leven van de gemeente

-mededelingen door de ouderling van dienst

-’mijn lied’     door Annelies van de Vlist

 

Dankgebed, voorbeden , stil gebed, Onze Vader

(volgens Matteüs 6 : 9 - 13 uit Bijbel in Gewone Taal)

 

Onze Vader in de hemel,

laat iedereen u eren.

Laat uw nieuwe wereld komen.

Laat op aarde uw wil gedaan worden,

net zoals dat in de hemel gebeurt.

Geef ons vandaag het eten dat we nodig hebben.

En vergeef ons wat we fout gedaan hebben,

want wij hebben ook andere mensen hun fouten vergeven.

Help ons om nooit tegen u te kiezen.

En bescherm ons tegen de macht van het kwaad.

Want u bent koning,

u regeert met grote macht,

voor altijd. Amen.

 

Wegzending en zegen : met binnen naar buiten

 

Solisten             Lied 326

 

Zegen, met door solisten gezongen Amen               we gaan staan

 

Orgelspel           J.S. Bach - Dies sind die heil’gen zehn Gebot BWV 635

Aankomende zondag is het drempeldienst waar Anne, Tjeerd en Winfried afscheid nemen van de kindernevendienst.

Daarnaast gaan we ook weer met de kindernevendienst starten in de kerk.

En dat gaan we op een speciale manier doen want, een goede start doen we met een goed ontbijt.

Zondag 30 augustus mag je bij de kindernevendienst komen ontbijten.

Je moet je wel aanmelden zoals je ouders je ook aan moeten melden.

Dat kan via  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefoon (0418) 51 33 49. Geef je naam, adres en woonplaats door, het aantal personen waarmee u komt en waarmee u een huishouden vormt en daarvan de namen. Ook even aangeven met hoeveel je naar de kindernevendienst komt.

Je mag gewoon via de kerk naar binnen. Daar meld je je aan en wordt je opgewacht door een van ons en wij helpen je dan verder waar je naar toe moet.

Zoals jullie begrijpen doen we dit voor de eerste keer. Als het allemaal goed gaat en jullie helpen ons daarbij goed mee, dan gaan we er in de aankomende tijd iets moois van maken.

Tot zondag!

 

Ricolt & Marc