Onderweg

 

We hebben Pasen gevierd, het feest van het leven, dat sterker is dan de dood.
Tot Pinksteren is het Paastijd.
En toch… hoe gemakkelijk dringt het leven van alledag zich weer op: coronatijd.  Ondanks Pasen lijkt de wereld niet veranderd. De dood slaat diepe
wonden. In de Bijbel wordt niet van het lijden weggekeken: Thomas gelooft pas dat Jezus is opgestaan als hij de wonden ziet. Pasen heeft vooral
betekenis in moeilijke omstandigheden. Het donker heeft het licht niet kunnen doven. Het licht blijft.

Ondanks het verdriet en de zorgen moeten we ook weer samen verder. De mensen steunen die het zwaar hebben door de ziekte
of de eenzaamheid als gevolg van de beperkingen. Werkloosheid voorkomen door steunmaatregelen voor de economie. Nadenken over een samenleving als de dreiging van de corona minder wordt. Willen we weer snel terug naar hoe het was, voordat het coronavirus toesloeg?

Ik denk dat dat niet kan. De crisis leert ons dat er andere dingen belangrijk zijn dan wat er belangrijk werd gevonden voor de crisis.
Mensen die het lijden proberen te verlichten, zijn nu belangrijker, net als de mensen om ons heen. Iemand die voor je zorgt als je ernstig ziek bent. Iemand die naast je bed zit, als je leven eindigt. Iemand die een lach op je gezicht brengt. God, in wiens handen je je leven mag leggen. Waardevol blijkt de natuur dicht bij huis. De vogels die je hoort zingen, de lucht die schoner is geworden.

Dat willen we niet weer kwijt raken, dat hebben we nodig als we treuren om wie we verloren, als we in de problemen komen, doordat
we ons werk verliezen. We moeten er voor elkaar zijn.
Het zal soms lijken op de woestijn. We kennen er de weg niet goed.
Het kan zwaar zijn in de hitte van de dag, met maar weinig water.
Het leven zal eenvoudiger zijn. Soms verlang je terug naar de tijd vóór de corona, naar de oude zekerheden die geen echte zekerheden zijn, want het leven is veel kwetsbaarder dan we dachten.
Het terugverlangen is maar voor even. We willen niet terug naar ‘Egypte’, het land waarin de één het goed heeft en de ander met moeite de eindjes aan elkaar knoopt, geen dak boven het hoofd heeft of zich opgejaagd voelt door de te hoge eisen die er worden gesteld; een land waarin de aarde het te zwaar heeft.
We willen door op de weg die we in deze crisistijd zijn ingeslagen. De weg van het vertrouwen dat we, net als het volk Israël, op weg zijn naar het beloofde land, een samenleving waarin mensen goed leven met God en met elkaar en waar ons leven in harmonie is met de natuur.

In de woestijn leerden de mensen dat ze bij elkaar horen, een volk zijn.
God zelf wijst hen de weg door de wolk- en vuurkolom. God voorziet in brood dat genoeg is voor de dag van vandaag. God trekt ook met ons mee als een zorgzame Reisgenoot.

Dat we de weg niet alleen gaan, lezen we in deze Paastijd ook in het verhaal van de Emmaüsgangers.
Vol zijn ze, van wat er met Jezus is gebeurd, met Hem op wie ze hun hoop hadden gevestigd.
Het kan niet waar zijn wat de vrouwen vertellen: dat zij Hem gezien hebben.
Dan begint de man naast hen te vertellen. Misschien wel over de bevrijding uit Egypte, de doortocht door de zee, het manna in de woestijn.
Hun hoop groeit. Ze nodigen hem uit aan tafel. Daar deelt hij het brood, zoals hij heel zijn leven met hen heeft gedeeld.
Dan herkennen ze Hem. Hij wordt hun brood voor onderweg, zoals in dat prachtige Avondmaalslied, over Jezus die ons uitnodigt èn ons op weg stuurt.

Lieve Heer, Gij zegt kom en ik kom,
want mijn leven is onder de macht gesteld
van de Heer die mijn dagen en nachten telt
en de Heer zegt kom en ik kom.

O mijn God, Gij zegt ga en ik ga,
Gij zegt ga en ik ga, laat mij niet alleen,
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen,
wees de adem waaruit ik ontsta.

Want o Heer, ik zeg kom en Gij komt,
ik zeg kom en Gij komt en uw bloed wordt wijn
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn
en uw naam wordt een lied in mijn mond.

Zo mogen we op weg gaan naar het beloofde land.

Met God die ons de weg wijst, met Jezus die ons heeft voorgeleefd hoe het leven in het beloofde land eruit ziet. Jezus die leeft, midden onder ons, als brood voor onderweg.

ds. Gepke Kerssen
emeritus-predikant in Zaltbommel

Protestantse Gemeente Zaltbommel

Uit het Domineeslaantje - Pastoraal Inloop Spreekuur

In de digitale Weekbrief staat sinds de coronacrisis steeds dit zinnetje: De predikanten zullen hun pastoraal bezoekwerk beperken
tot het hoognodige. Zij zijn uiteraard bereikbaar via telefoon en mail, dus aarzel niet contact op te nemen. Dat blijft in deze tijd
helaas voorlopig noodgedwongen het uitgangspunt. Wel hebben we gemerkt dat er in een enkel geval toch behoefte is aan een
(kort) persoonlijk gesprek met een van de predikanten. Daarom hebben we besloten op dinsdag- en donderdagmiddag van
15:00-16:00 uur een zogenaamd ‘Pastoraal Inloop spreekuur’ te houden in het Anker. U kunt daar zonder afspraak naar toe. We
zijn ons ervan bewust dat het daardoor kan betekenen dat er meerdere mensen tegelijk komen. U wordt aldaar opgevangen
en het kan zijn dat u even moet wachten. Bij mooi weer kan dat buiten, maar ook in het Anker is ruimte genoeg om voldoende
afstand te bewaren. We starten hiermee op dinsdagmiddag 21 april.

We merken dat er een grote creativiteit binnen onze gemeente is
als het aankomt op middelen en wegen te verzinnen om bij het
wegvallen van zoveel activiteiten, waaronder de zondagse kerkdienst, toch ‘anders verbonden’ te blijven. De kindernevendienst
gaat helemaal los met iedere week een heel mooi programma, veel mensen houden elkaar in het oog, briefjes door de bus, telefoontjes,
appjes en noem maar op. We voelen met elkaar aan dat je elkaar meer dan ooit nodig hebt in deze tijd, en waar een wil is, is een weg.

Prachtig was ook het spontane initiatief van
mensen van de Maartenskring en individuele gemeenteleden
om met Pasen lichtjes uit te delen. Die actie werd gecombineerd met ons plan om ieder gemeentelid een Paasbrief te brengen met
de paasvlag erbij. Hartverwarmend. Zo moeten we het maar doen zolang we niet weten waar we aan toe zijn. Zo is ook het
inloopspreekuur bedoeld, als een stap naar u toe om duidelijk te maken dat we er voor u zijn, ook al ziet u ons minder. Horen kan
wel, via de Anders Verbonden diensten, ingesproken meditaties en de woensdagochtendgebeden.

We hopen dat u daar gebruik van blijft maken en een gezonde
discipline ontwikkelt om erbij te blijven. Inmiddels zijn we druk
bezig met allerlei scenario’s uit te werken rondom de kerkdiensten van de komende tijd. Dinsdagavond weten we waarschijnlijk
meer en kunnen we hopelijk wat acties ondernemen, maar het blijft afwachten voorlopig. In die onzekerheid zullen we het
een tijdje moeten volhouden. Het is een oefening in geloof en volharding om vooral in het ‘zijn ‘ te leven nu we de controle een
beetje uithanden moeten geven.

Hebben of Zijn (Ed. Hoornik)


Op school stonden ze op het bord geschreven,
het werkwoord hebben en het werkwoord zijn;
hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven,
de ene werkelijkheid, de ander schijn.

Hebben is niets, is oorlog, is niet leven,

is van de wereld en haar goden zijn.
Zijn is boven deze dingen uitgeheven,
vervuld worden van goddelijke pijn.

Hebben is hard, is lichaam, is twee borsten,

is naar de aarde hongeren en dorsten,
is enkel zinnen, enkel botte plicht.

Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken,

is kind worden en naar de sterren kijken,
en daarheen langzaam worden opgericht.

Ds.Trijnie Bouw en ds Jos de Heer

In Memoriam - Op 6 april 2020 is overleden in de leeftijd van 79 jaar Joke Bouman, al een mensenleven lang levensgezel van
Marga van Ooijen. Velen kenden haar, want ze was, samen met Marga, heel actief en altijd bezig voor familie en buren, kringloopwinkel
en kerkgemeenschap. Zolang haar gezondheid dat toeliet deed ze dat, met hart en ziel, en ze maakte daarbij van
haar hart geen moordkuil. We lazen in de afscheidsdienst op 11 april over de liefde van Jezus voor Marta en zijn uitnodiging aan
haar om het leven in liefde in al zijn volheid te leren kennen.


Liefde voor Marga, liefde voor mensen en een grote voorliefde voor organiseren was het die Joke dreef. In verbondenheid met de geloofsgemeenschap, die voor het grootste deel thuis meeluisterde en voor een deel langs de weg een laatste groet bracht, gaven we haar op Stille Zaterdag uit handen in de handen van
de Levende God. Ook al waren we met een klein gezelschap, er klonk muziek, er werd volop gezongen, want dat had ook Joke's
hart. "Ga met God en Hij zal met je zijn, tot wij weer elkaar ontmoeten, in zijn naam elkaar begroeten"
We wensen Marga, en
allen die treuren om haar heengaan van harte de nabijheid van God en mensen toe.

Zomertoetje - 19 tot en met 22 augustus 2020, thema: “Reis rond de wereld”.
Ook dit jaar organiseert de Protestantse Gemeente te Zaltbommelweer een zomerjeugdkamp voor kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 15 jaar, inmiddels al voor de 15e keer. We hopenmet circa 60 kinderen en 16 personen leiding naar een mooie locatie op ongeveer 40 minuten autorijden vanaf Zaltbommelte gaan.
Het Zomertoetje staat garant voor veel plezier, samen spelletjes doen en nog veel meer activiteiten op en buiten het kampterrein.
Ook de jaarlijkse bonte avond en dropping maken het kamp tot een groot succes en een gezellige tijd voor kinderen en leiding.
Daarnaast proberen we op een laagdrempelige en aansprekende manier de boodschap van de Bijbel door te geven in verhalen die we vertellen en door samen te zingen. Op de kamplocatie kan er zowel in tenten als ook in slaapzalen geslapen worden. Het is de bedoeling dat de kinderen in de leeftijd
van 8-12 jaar (basisschool) in de slaapzalen slapen, met in iedere zaal voldoende leiding. De tieners 12-15 jaar (voortgezet onderwijs) slapen in eigen meegebrachte tenten, tussen een aantal tenten van de tienerleiding.

Voor nadere informatie of om je aan te melden, verzoeken we je een mailtje te sturen naar: zomertoetje_zaltbommel@hotmail.com .
Vermeld in de mail naar welke groep van het basisonderwijs
of voortgezet onderwijs je volgend jaar gaat. Wij sturen je dan een inschrijfformulier en aanvullende kampinformatie toe.

 

Kerkdiensten

Iedere woensdag: 08.45 uur Oecumenisch ochtendgebed Uitzending online: www.pgzaltbommel.nl

Zondag 26 april 10.00 uur Anders Verbonden Uitzending online: www.Kerkdienstgemist.nl  of www.pgzaltbommel.nl

Zondag 3 mei 10.00 uur Anders Verbonden Uitzending online: www.Kerkdienstgemist.nl of www.pgzaltbommel.nl