KERKENNIEUWS 2020 11

 

Zaltbommel

Protestantse Gemeente Zaltbommel

 

Uit het domineeslaantje

Het is de week van Hemelvaart.  Het belooft een stralende dag te worden.  Een dag waarop velen naar buiten zullen willen gaan.  Normaal zonder schroom, zonder angst.  Maar nu hangen er toch wat donkere wolken over.  We kunnen niet samen komen als kerkgemeenschappen van de regio.  En wat gaan we verder wel of niet doen?  Zullen er toch niet te veel mensen samen gaan klonteren met alle niet gewilde en niet bedoelde gevolgen van dien?  Hemelvaart. Het belooft een stralende dag te worden. Maar wolken zijn er dus sowieso ook.  En een wolk speelde niet voor niets een rol bij de Hemelvaart. Natuurlijk, je kunt het heel letterlijk opvatten,  dat Jezus door de wolken aan het oog werd onttrokken.  Maar in Bijbeltaal staat de wolk nog voor iets heel anders.  Dat doet denken aan de wolk die gedurende de woestijntocht met het volk meetrok.  Het beeld vertelt hoe onzichtbaar God er toch bij was en met hen mee trok.  ''Achter de wolken schijnt de zon'' is bij ons een hoopgevend spreekwoord, wat doet verlangen naar zonneschijn.  Maar in het oude Israël deed de ongenadig stekende zon, zeker in woestijngebied, je snakken naar een wolkje.  Niet voor niets wordt de nabijheid van God in psalmen en profeten als ''schaduw'' aangeduid.  Daarin vind je bescherming tegen de stekende hitte.  De wolk bij de hemelvaart vertelt ook dit verhaal.  Het vertelt hoe ook Jezus, de Levende, de Opgestane, niet meer zichtbaar bij ons is, maar tóch bij ons blijft en met ons meetrekt.  De zondagen na Hemelvaart laten ook dat dubbele karakter en die soms dubbele gevoelens zien.  De eerste zondag na Hemelvaart noemen we ''wezenzondag'',  de leerlingen, en wie op zijn tijd niet, voelen zich verweesd en alleen. Maar dan vieren we Pinksteren.  Het feest van de inspirerende en vreugde gevende ervaring van de werkelijke aanwezigheid van de Heer  als Geest.  Twee zondagen, twee woorden zijn er altijd wel nodig om het dubbele van ons leven in geloof weer te geven.  Maar Hemelvaart lijkt een veelbelovende  stralende dag te worden.  Want er is en wordt ons veel beloofd.

ds Jos de Heer en ds Trijnie Bouw

 

Overleden

Velen van ons hebben haar weleens ontmoet, de moeder van ds. Jos de Heer.  Wie dat deden herinneren zich vast ook haar vriendelijkheid en voorkomendheid.  Sinds de uitbraak van de coronacrisis verbleef ze bij haar zoon in de pastorie in Zaltbommel.   Daar is ze na een kort ziekbed vorige week vrijdag 15 mei  overleden.   Losgelaten in liefde en heengegaan  in vertrouwen op de hemelse Vader.  Johanna Jannigje (Jopie) de Heer - van Barneveld,  echtgenote van Samuel Johannes de Heer †,  is 92 jaar geworden.  De dankbaarheid voor haar lange liefdevolle leven is groot.  Wat zal ze gemist worden!  We wensen Jos en Janneke en de (achter)kleinkinderen  van harte de nabijheid van God en mensen toe.

ds Trijnie Bouw

 

Verder kijken

Voorzichtig breken er weer andere tijden aan, ook in de kerk.  Als kerkenraad, in deze tijd vertegenwoordigd door het ''crisisteam'',  zijn we uiteraard ook al aan het nadenken hoe ook wij weer voorzichtig het samenkomen gaan opstarten.   Uiteraard volgen we de landelijke richtlijnen van overheid en kerk, maar we moeten natuurlijk ook altijd een eigen vertaalslag maken. Kan de kerk weer open, en wanneer en hoe dan?  En hoe gaan we vanaf 1 juli de diensten vorm geven?  Het zal niet terug naar het oude zijn, maar voorlopig blijvend anders.  Anders dan we gewend zijn, anders dan hoe we het het liefst zouden willen. Zodra er meer bekend is laten we dat uiteraard weten. Vragen en suggesties zijn altijd welkom,  we zijn blij dat gemeenteleden ons weten te vinden.  Wat betreft de zondagen gaan we dus voorlopig nog door met onze Anders Verbonden diensten.  Ook de weekbrief (inmiddels tweewekelijks) blijft voorlopig verschijnen.  Het gemeenteleven is dan wel anders, maar ligt niet stil.  Zo zijn kindernevendienstleiding en wijjkteams actief,  weten individuele gemeenteleden elkaar te vinden, en voorbereidingen voor allerlei geplande activiteiten verder op in het jaar gaan door, waarbij  uiteraard ook met alternatieve scenario's rekening wordt gehouden. 

 

 

 

Bericht van de kerkrentmeesters.

Ook in dit bijzondere coronatijdperk zijn er gelukkig ook tal van vrijwilligers, die diverse taken uitvoeren. Bijvoorbeeld de tuin van Het Anker, het ordenen van de kasten in de consistorie van de Sint Maarten, het herstellen van de riolering van het pand Bloemkeshof 5 zijn maar een paar onderwerpen, die de laatste tijd zijn opgepakt. Wij zijn blij met zoveel inzet op allerlei terreinen en wij bedanken al die kerkleden, die hun taken blijven uitvoeren.

Gelukkig weten ook veel kerkleden onze bankrekening nummers, de webwinkel en de kerkgeld app te vinden. Uw bijdragen zijn zeer welkom, want onze kosten lopen gewoon door. Deze week vroegen enkele kerkleden of ze ook collectebonnen konden inleveren als een bijdrage aan de collecten. En dat is natuurlijk een prima idee. U blijft niet met de collectebonnen zitten en wij zullen ook die bijdragen zorgvuldig besteden. U kunt uw collectebonnen afgeven bij de diakenen en bij de kerkrentmeesters. Wel graag duidelijk aangeven of de waarde van de collectebonnen bestemd is voor de diaconie of voor de kerk. En raakt u door uw voorraad collectebonnen heen, dan zijn er weer nieuwe te koop via de webwinkel of bij Arie Braspenning, Gerard Rinkel of Bas de Bruijn.

Ook wij wensen iedereen het beste toe en zo mogelijk ook een goede gezondheid.

De kerkrentmeesters.

 

Nieuwe ambtsdrager

Al enige tijd was de kerkenraad op zoek naar een kandidaat die de functie van ouderling-scriba op zich wil nemen. We zijn blij u te kunnen melden dat Tom van Steenis in principe heeft toegezegd die functie te willen gaan vervullen. De kerkenraad stelt dan ook voor om Tom van Steenis als ouderling-scriba te benoemen.
Als geen bezwaren daartegen worden ingebracht zal de bevestiging plaats vinden in een van de eerste diensten die we hopelijk in de nabije toekomst weer kunnen gaan houden. Tegelijk zal dan de uitgestelde bevestiging plaatsvinden van Rudy Klunder als ouderling-voorzitter.

De kerkenraad

 

 

Bloemengroet:

Afgelopen week zijn er met een hartelijke groet bloemen bezorgd bij: Anita vd Veer en Harm-Jan Hesselink. De kerkelijke inzegening van hun verbintenis hebben zij uit moeten stellen nu er geen kerkdiensten gehouden kunnen worden. 

Ook zijn er bloemen met een beterschapswens bezorgd bij mevr. Jansen-Brakel en bij Mieke Erlings. 

 

Dank

Beste mensen wij willen graag langs deze weg iedereen bedanken voor de vele mooie kaarten met goede wensen en mooie teksten die wij hebben ontvangen tijdens mijn bestralingsperiode. Dit heeft ons sowieso geholpen deze heftige tijd door te komen, we kunnen nu weer opgaan bouwen. Met een vriendelijke groet van Kees en Jannie Krijgh.