Beleidsplan 2019 - 2023   


   
 

Welkom bij de Hervormde Gemeente Sint-Maarten

Midden in onze stad staat de Sint-Maartenskerk.
Dit monumentale kerkgebouw, daterend uit de veertiende eeuw, biedt al eeuwen lang onderdak aan de Hervormde Gemeente te Zaltbommel, nu deel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Een kleine, maar open en uitnodigende kerkgemeenschap, die beseft dat ze er niet is voor zichzelf, maar leeft als teken van Gods aanwezigheid in deze wereld.

 

Op deze site wordt u geïnformeerd over:

  • De visie van de Hervormde Gemeente Zaltbommel;
  • Waarom de Gemeente er voor U is;
     

Visie

Dit monumentale kerkgebouw, daterend uit de veertiende eeuw, biedt al eeuwen lang onderdak aan de Hervormde Gemeente te Zaltbommel, nu deel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Een kleine, maar open en uitnodigende kerkgemeenschap, die beseft dat ze er niet is voor zichzelf, maar leeft als teken van Gods aanwezigheid in deze wereld.

Elke zondagochtend, en op de grote feestdagen, komen wij samen voor de eredienst. Van Pasen tot november in het schip van de kerk, in de wintermaanden in het koor.

In onze liturgie van Bijbellezing, uitleg, zang, muziek, gebed en stilte stellen wij ons open voor de Bron van ons leven.

Ook doordeweeks proberen wij er voor elkaar te zijn door in lief en leed met elkaar mee te leven. Wij zoeken verheldering en verdieping in vragen van geloof en leven. Ook willen wij, waar mogelijk samen met anderen, ons inzetten voor wie hulp nodig hebben.

We willen midden in onze tijd en samenleving staan. Ons unieke kerkgebouw biedt daartoe heel goede aanknopingspunten op het gebied van kerkmuziek en tentoonstellingen.

 

Voor u:

Maar soms is het niet zo gewoon, maar heel bijzonder.

Leven lijkt zo makkelijk.
Maar soms wordt het ineens moeilijk.

Leven heeft toch zin?
Maar soms lijkt het zinloos.

Leven is niet gewoon.

Daarom is de kerk er voor U:
even bijkomen, een gesprek, een plaats van schoonheid en stilte, een plaats van zang en muziek, een plaats waar je blij van wordt, een plaats waar je jezelf vindt, waar je anderen vindt, en misschien wel De Ander.

  

De Protestantse gemeente Zaltbommel is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten” (ordinantie 1, artikel 1, lid 1).

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de algemene financiën, die tot doel hebben de eigen kerkelijke gemeente te laten functioneren. Daarbij horen onder andere de huisvesting en diverse dienstverbanden.
Zie de Anbi toelichting voor de algemene ANBI-gegevens van de Hervormde Gemeente Sint Maarten Zaltbommel.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente Zaltbommel.

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11, artikel 5, lid 2 van de kerkorde.