Zaltbommel, januari 2022

Geef vandaag voor de kerk van morgen: actie kerkbalans 2022


Geacht gemeentelid,


Juist nu, in voor velen onzekere en eenzame tijden, kan en wil de kerk een wezenlijke bijdrage leveren
aan de levens van mensen van jong tot oud. Een plek bieden waar we geloof met elkaar delen. Een
plek waar we geen onderscheid maken tussen mensen. Een plek waar mensen naar elkaar omzien en
waar we mensen in geloof met elkaar verbinden.


We willen een gastvrije plek zijn midden in Zaltbommel waar gelovigen en zoekenden terecht kunnen.
Daarnaast willen we hulp en verlichting bieden daar waar nodig. We vragen daarom uw financiële
steun voor het pastoraat, diaconaat en gemeentopbouw, de pijlers van onze gemeente. We
willen graag kunnen investeren in ons jeugdwerk en in de ouderenzorg. Ook willen we mooie
initiatieven uit de gemeente kunnen faciliteren en bijdragen aan noden wereldwijd. Door de corona
pandemie zijn de opbrengsten uit de collecten helaas minder geworden. Als het kan, vragen we u dit
jaar iets extra’s te geven aan actie kerkbalans: hard nodig voor onze kerk van nu en van morgen.


Inmiddels is er een goede en duurzame oplossing gevonden met betrekking tot de gebouwen van de
kerk. De Sint Maartenskerk wordt het huis van de Protestantse Gemeente Zaltbommel. De burgerlijke
gemeente Zaltbommel neemt het eigendom van de kerk van ons over. Wij zullen deze kerk van de
burgerlijke gemeente “eeuwigdurend” huren voor onze kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten.
De huur voor de Sint Maartenskerk kunnen we financieren uit de huuropbrengsten van de beide
pastorieën.


Na een periode van zoeken, willen we vooruit, investeren in het omzien naar elkaar en een
verbindende rol spelen in de samenleving: in Zaltbommel en door onze diaconale projecten ook ver
daarbuiten. We vertrouwen erop dat u dit samen met ons wilt steunen!


Op bijgesloten toezeggingsformulier kunt u aangeven hoeveel en op welke wijze u wilt bijdragen. De
antwoordenvelop kunt u inleveren bij één van de inleveradressen zoals aangegeven op de envelop òf
te reageren op ons digitale verzoek.


We zijn dankbaar voor onze levende gemeente, voor uw actieve bijdrage, voor uw financiële bijdrage.

We sluiten af met de wens om voor elkaar Gods gezicht te mogen zijn, zoals verwoord in lied 973:Om voor elkaar te zijn uw oog en oor,

te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord,

en op te vangen wie zijn thuis verloor,


om voor elkaar te zijn uw hand en voet

te helpen wie geen helper had ontmoet:

wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed,


roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,

gerechtigheid en vrede, brood en wijn ,

uw liefde, hoop, geloof uw zonneschijn.

 

Kerk zijn is ...

• Vieren, verbinden en verdiepen op zondagen en kerkelijke feestdagen

• Samen stil zijn en bidden in het woensdagochtendgebed

• Pastorale zorg door de predikant, door ouderlingen en andere vrijwilligers

• Inspirerende activiteit voor jong en oud

• Op adem komen in de christelijke meditaties

• Zorgdragen voor de organisatie en voor het beheer van de gebouwen


Om onze gemeente een actieve geloofsgemeenschap te laten zijn, waar sacramenten worden
bediend en waar iedereen altijd, of je nu lid bent of niet, terecht kunt voor praktische steun of een
luisterend oor zijn er geldmiddelen nodig.

De opbrengst van Kerkbalans, collecten en giften zorgen ervoor dat hopelijk alle kosten betaald
kunnen worden.


Voor 2022 is er in totaal € 190.150 nodig, van dit bedrag is:


• 52% € 96.150 bestemd voor pastoraat

• 25% € 49.700 bestemd voor gebouwen

• 13% € 24.700 bestemd voor kerkdiensten, catechese, jeugdwerk, etc.

• 6% € 12.440 bestemd voor afdracht aan kerkelijke organen

• 4% € 7.160 bestemd voor beheer en administratie


Op bijgesloten toezeggingsformulier kunt u aangeven hoeveel en op welke wijze u wilt bijdrage,


Meer informatie gewenst?

Neem gerust contact op met:


Het college van kerkrentmeesters. Dat kan per telefoon met bv de voorzitter Bert Kaasjager:

06 51 60 23 57 of met de penningmeester Bas de Bruijn: 06 53 20 80 24 of per e-mail:  
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het bankrekeningnummer is: NL56 RABO 0373741502 t.n.v. De Protestantse Gemeente Zaltbommel.