Uitgangspunt van diaconaal werk is de betrokkenheid op anderen. Daartoe zamelt de diaconie van de protestantse gemeente Zaltbommel gelden in, welke vervolgens projectmatig worden uitgegeven. Jaarlijks wordt aan de hand van een 'goede doelen advies' daartoe een keuze gemaakt waarbij het uitgangspunt meerjarige steun is. In geval van rampen of andere niet verwachte noden wordt gebruik gemaakt van noodpotjes, al dan niet aangevuld met opbrengsten van eenmalige collectes.

Zie het ANBI document :
Anbi en diaconale bijdragen


Inhoudelijke onderwerpen 

Binnenlands Diaconaat - Aan het Binnenlands Diaconaat wordt in de vorm van collecte-doelen aandacht besteed 

Steunaanvragen - Mensen in acute (geld) nood wordt hulp geboden. 

Uitgeprocedeerde asielzoekers - In overleg met de gemeente Zaltbommel wordt getracht hierover een gezamenlijk beleid te voeren. 

Paasgroeten - Jaarlijks worden de paasgroeten op Palmpasen uitgereikt. In de week hierna worden attenties in de Wielewaal uitgedeeld. Ook worden er paasgroeten gebracht in het Zonnelied in Ammerzoden. 

Kerstgroeten en senioren-kerstviering - In december wordt het kerstfeest gevierd in een gezellig samenzijn met de senioren. De predikant verzorgt hierbij de liturgie. 

Kerstpakketten - Rond kerst worden kerstpakketten ontvangen en uitgedeeld. 

Werelddiaconaat en projecten -Binnen de diaconie en de gemeente is een commissie actief op het gebied van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO). 

De ZWO-commissie doet dit onder andere door: 

Het mogelijk maken dat gemeenteleden meedoen aan schrijfacties van Amnesty International. 

Het namens de gemeente financieel ondersteunen van twee kinderen via Plan Nederland via bankrekening: NL07 RABO 0374 3730 78 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Zaltbommel, o.v.v. Plan Nederland 

Het jaarlijks organiseren van de schoenendoosactie in Zaltbommel. De ZWO-commissie betrekt hier andere kerken en scholen bij. 

De jaarlijkse paasgroetenkaartenactie voor gedetineerden in binnen- en buitenland. 

Uiteraard wordt gedurende het jaar meermalen gecollecteerd voor doelen op het gebied van ZWO. De ZWO-commissie geeft hier bekendheid aan in de kerkdienst, het kerkblad en via de nieuwsbrief.

Twee keer per jaar wordt er in de kerkdienst bijzondere aandacht gegeven aan Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Samen met de predikant geeft de ZWO-commissie invulling aan deze dienst. 

De ZWO-commissie bestaat uit 4 leden en valt onder de verantwoordelijkheid van de Diaconie. Mocht u belangstelling hebben om deel te nemen, dan kunt u contact opnemen tijdens een van de acties van de ZWO-commissie of met één van de diakenen / de ZWO-diaken.

 

Secretaris van de diaconie: Anita van der Veer
 | e-mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Rekeningnummer diaconie: NL07 RABO 0374 3730 78 t.n.v. Diaconie 

 

 

Ook kunt u natuurlijk contact opnemen met uw wijkouderling of diaken. 
Vanuit de diaconie is Berry Looijen de contactpersoon tel: 06-52 36 93 39.


Wij komen graag in actie want ook dit is samen kerk zijn!