Zaltbommel, januari 2021  


“Een oase van rust in de hectiek van alledag”.  “Een plek waar ik vragen kan stellen over mijn leven”. “Ik kan er mijn geloof beleven en anderen ontmoeten”. Dat zijn veel gegeven antwoorden op de vraag: “Wat betekent de kerk voor jou?” Het zijn antwoorden van mensen
die vandaag in de kerk komen, maar die voor de mens van morgen niet veel anders zullen zijn.

In het afgelopen jaar was het moeilijk om juist in die kerk bij elkaar te komen en aan het samen ontdekken, verbreden en verdiepen vorm te geven. Toch zijn er door deze periode ook intensievere en waardevolle contacten ontstaan tussen gemeenteleden. Juist omdat er in kleine kring meer ruimte is voor persoonlijke aandacht. We zijn blij met initiatieven van gemeenteleden rondom Pasen en Kerst. Het heeft invulling gegeven aan het omzien naar elkaar in tijden dat we het extra nodig hadden.

Onze kerk vervult anno 2021 een waardevolle plek in Zaltbommel en omgeving. Met uw actieve betrokkenheid en hulp kunnen we dit belangrijke werk voortzetten. Ook kijken we via ZWO en diaconaal project over de grenzen van onze gemeente heen en steken ook energie
en geld in het betrekken van de jeugd. Daarnaast zoeken we naar nieuwe vormen om nog meer naar elkaar om te zien en op elkaar betrokken te zijn in onze gemeente en daarbuiten.

Wij hopen van harte dat u de kerk wil blijven steunen en graag willen we u vragen of u uw bijdrage voor dit jaar zou willen verhogen met bijvoorbeeld € 25,--. Natuurlijk zijn we heel blij met iedere bijdrage, ongeacht de hoogte ervan!


         "Geef vandaag voor de kerk van morgen"

 

Want ook voor de generaties die komen wil de kerk heel graag inspirerend, gastvrij en zorgzaam voor elkaar zijn. Het maakt onze kerk zo bijzonder en uw gift draagt hieraan bij!
Juist in een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormen we met elkaar een gemeenschap waar iedereen altijd welkom is. Uw steun is daarbij van onschatbare waarde.


Daarom vragen wij u ook om uiterlijk 21 februari a.s. de antwoordenvelop in te leveren bij één van de inleveradressen zoals aangegeven op de envelop òf te reageren op ons digitale verzoek. Wij danken u heel hartelijk voor uw bijdrage!

Met vriendelijke groet,

Voorzitter college van kerkrentmeesters Bert Kaasjager 

Penningmeester college van kerkrentmeesters Bas de Bruin


GEEF VOOR JE KERK


Kerk zijn is …


• Vieren, verbinden en verdiepen op zondagen en kerkelijke feestdagen

• Samen stil zijn en bidden in het woensdagochtendgebed

• Pastorale zorg door de predikant, door ouderlingen en andere vrijwilligers


• Inspirerende activiteiten voor jong en oud


• Op adem komen in de christelijke meditaties


• Zorg dragen voor de organisatie en voor het beheer van de gebouwen

Om onze gemeente een actieve geloofsgemeenschap te laten zijn, waar sacramenten
worden bediend en waar iedereen altijd, of je nu lid bent of niet, terecht kan voor praktische
steun of een luisterend oor, zijn er geldmiddelen nodig.

De opbrengst van Kerkbalans, collecten en giften zorgen ervoor dat hopelijk alle kosten betaald kunnen worden.

Voor 2021 is er in totaal € 196.900 nodig, van dit bedrag is:


• 49% € 96.600 bestemd voor pastoraat

• 28% € 54.950 bestemd voor gebouwen

• 12% € 23.960 bestemd voor kerkdiensten, catechese, jeugdwerk, etc.

• 6% € 12.440 bestemd voor afdracht aan kerkelijke organen

• 5% € 8.950 bestemd voor beheer en administratie

Meer informatie gewenst?

Neem gerust contact op met: 
Het college van kerkrentmeesters.

Dat kan per telefoon met bv de voorzitter Bert Kaasjager: 
0651602357 of met de penningmeester Bas de Bruijn: 0653208024
of per e-mail: 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het bankrekeningnummer is: NL56 RABO 0373741502 t.n.v. De Protestantse Gemeente Zaltbommel.