Liturgie Top2000 kerkdienst     Want engelen bestaan wel, zolang er liefde is

 

Woord van welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

 

Openingsgebed met bemoediging.

 

Aan het begin van deze dienst spreek ik een gebed uit:

 

O God,

wij horen geen engelen zingen van gloria in excelsis Deo

wij zien geen ster die ons in nacht en ontij de weg wijst

wij kunnen niet knielen aan de kribbe

Maar toch

wil ons warmen aan het verhaal van Jezus

wil ons inspireren door het lied

dat wij zo liefde kunnen ervaren

liefde van mensen

en in geloof zeggen wij

ook liefde van U

 

zoals oude woorden ons ook nu beloven

 

dat onze Hulp is in de Naam van de Heer

die hemel en aarde gemaakt heeft

die trouw houdt tot in eeuwigheid

en nooit loslaat het werk van zijn handen

Amen

 

Op deze derde kerstdag zijn we nog helemaal in kerststemming.

En engelen bestaan dan wel niet volgens sommigen

maar heerlijk genoeg wel in het kerstverhaal.

En die geboorte van Jezus blijft sowieso engelachtig.

Zoals iedere geboorte bedoeld is:

een explosie van licht en liefde.

En tja, daar ga je als vanzelf van zingen.

Dat bewijzen de liederen in deze dienst.

Dat bewijzen ook de liederen in de Bijbel.

 

Zo begint een oude man, Simeon spontaan te zingen als

hij de pasgeboren Jezus ziet.

 

Nu laat Gij, Heer, mij gaan;

wat mij is toegezegd hebt Gij voldaan:

ik ga in vrede.

 

Mijn ogen zagen aan

hoe Gij een stralend licht hebt op doen gaan

voor alle volken.

 

Een glans van heerlijkheid

ligt over Israël, en wijd en zijd

schenkt Gij uw zegen.

 

(Lied 159b, bij Lucas 2 : 29-32)

 

Alsof tegen Jezus wordt gezegd

wat e tegen andere geliefde mensenkinderen zeggen:

jij bent mijn licht

de wereld is geweldig nu jij er bent

dit is ‘’your song’’

dit is jóuw lied.

 

  1. Your song  - Elton John

 

 

Het blijft een aansprekend verhaal dat van de geboorte van Jezus.

Het blijft een aansprekend feest, Kerst.

Maar is het nog meer dan dat?

Waar spreekt het nog meer van?

Gelovigen uit alle eeuwen hebben daarover diep nagedacht.

En daarin is een belangrijke term ‘’incarnatie’’ geworden.

Dat is een vreemd woord waarin je misschien wel het woord

‘’carne’’  ontdekt, inderdaad dat betekent ‘’vlees’’.

In geloof zeggen we dat in de geboorte van Jezus

niemand minder dan God zelf van vlees en bloed werd.

Ons vlees en bloed.

Is dat te begrijpen? Nee.  Is dat belangrijk? Ja.

Want het vertelt dat de God van de Bijbel

niet zweverig is, ook niet vooral heel ver wil blijven

van ons aards gemodder en gedoe,

maar er van weet

en er samen met ons dwars door heen wil gaan.

 

In Jezus werd God méns.

En als mens maakte Jezus mee wat wij allemaal mee maken.

Neem de relatie tot zijn ouders, Maria en Jozef.

 

Lucas 2 : 41 – 52

 

41Elk jaar gingen Jozef en Maria naar Jeruzalem om het Joodse Paasfeest te vieren. 42-43Op een keer ging Jezus met zijn ouders mee. Hij was toen twaalf jaar.

Na het feest gingen Jozef en Maria naar huis. Maar Jezus bleef in Jeruzalem, zonder dat zijn ouders dat wisten. 44-45Ze dachten dat hun zoon met familie of vrienden meeliep. Pas ’s avonds gingen ze hem zoeken. Maar ze konden hem nergens vinden. Toen gingen Jozef en Maria terug naar Jeruzalem, om Jezus daar te zoeken.

46Jozef en Maria vonden Jezus na drie dagen. Hij zat in de tempel bij de leraren die daar waren. Hij luisterde naar hen en stelde vragen. 47Iedereen die hem hoorde praten, was verbaasd. Want hij zei heel verstandige dingen.

48Toen zijn ouders Jezus vonden, waren ze onder de indruk. Maria zei: ‘Jongen, waarom heb je dat gedaan? Je vader en ik waren ongerust. We hebben je overal gezocht.’ 49Jezus antwoordde: ‘Waarom hebben jullie mij gezocht? Ik moet doen wat mijn Vader bepaald heeft. Dat weten jullie toch?’ 50Maar Jozef en Maria begrepen niet wat hij bedoelde.

51Toen ging Jezus met zijn ouders mee terug naar Nazaret, en hij was hun gehoorzaam. Toch bleef zijn moeder nadenken over alles wat er gebeurd was.

52Jezus groeide op, en hij werd steeds wijzer. God hield van hem, en de mensen ook.

 

Uit alles wordt duidelijk dat hij van zijn ouders houdt en ze respecteert,

maar ook dat hij zijn eigen weg moet gaan en eigen keuzes moet maken.

Net als wij,

met alle dubbele gevoelens die daarbij komen…..

 

  1. Papa - Stef Bos 

 

 Jezus, mens als wij.

Maar of Jezus ook een liefdesrelatie had, we weten het niet,

al wordt er vanaf de eerste eeuwen druk gespeculeerd

over hem en over Maria Magdalena.

Vroeger vond de kerk dat eerlijk gezegd ondenkbaar, dat Jezus een liefdesrelatie of levenspartner zou hebben gehad,

inclusief de intimiteit en de seksualiteit.

Nu denken we :  hoezo eigenlijk niet?   

Als Jezus volledig mens was, waarom zou hij dan niet hebben gedeeld in dit geschenk van de natuur, van de schepping van God?

Maar nogmaals, we weten het niet.  Wel weten we dat hij dit heeft gezegd:

 

9-10Ik houd van jullie, net zoals de Vader van mij houdt. Doe wat ik van je vraag. Want dan blijft mijn liefde je leiden. Ook ik heb altijd gedaan wat de Vader van mij gevraagd heeft. En zijn liefde heeft mij altijd geleid.

11Ik vertel jullie al deze dingen, omdat ik wil dat jullie dezelfde vreugde voelen als ik. Ik wil dat jullie vreugde volmaakt is.

12Ik geef jullie deze regel: Houd van elkaar, net zoals ik van jullie houd. 13Het grootste bewijs van liefde is dat iemand wil sterven voor zijn vrienden.

14Jullie zijn mijn vrienden als jullie doen wat ik van je vraag. 15Ik noem jullie niet langer dienaren, ik noem jullie vrienden. Want dienaren weten niet alles van hun heer. Maar aan jullie heb ik alles bekendgemaakt wat ik van mijn Vader gehoord heb.

16Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik heb jullie uitgekozen. En ik geef jullie de opdracht om de wereld in te gaan. Doe goede dingen, en blijf dat doen. De Vader zal jullie alles geven wat je hem vraagt, omdat jullie bij mij horen. 17Dit vraag ik van jullie: houd van elkaar.

 

(Johannes 15 : 9 – 13)

 

Ik houd van je.

Ik heb je lief.

Jezus zegt dit tegen zijn leerlingen, zijn discipelen, zijn vrienden

met wie hij drie jaar lang zo intensief is opgetrokken.

Uit alles blijkt dat hij alles wist van innige vriendschap

en liefde tussen vrienden.

Iets wat ons menselijk bestaan zo mooi maakt.

Ik heb je lief

het zijn vier hele kleine woordjes

met enorme kracht

alsof een engel voorbij komt…

 

 

  1. Ik heb je lief - Paul de leeuw

 

 

Mensen als engelen naast je.

Mensen als engelen om je heen.

Dat doet liefde en vriendschap met ons.

Daarin deelde Jezus, was hij volledig mens.

En dus kwam hij ook de keerzijde tegen:

in de steek gelaten worden

alleen gelaten worden

juist toen je die ander zo hard nodig had.

 

Laten we nu bidden voor wie dat meemaken:

 

Trouwe God,

 

Wij danken U voor het grote geschenk

dat mensen elkaar kunnen liefhebben

dat een kind mag rekenen op onvoorwaardelijke liefde

dat elk mens mag rekenen op opofferende liefde

liefde die het goede wil voor de ander.

 

Daarom doet het ook zo’n pijn

als we die liefde missen moeten

als het ons nooit geschonken wordt

dat kind, die partner;

als het zo anders uitpakte

die relatie met je ouders, broer of zus,

zonder wederkerigheid of veiligheid;

die relatie met je levenspartner toen het vuur van de liefde doofde

en de verwijdering en later de venijnigheid erin sloop;

die vriendschap die zo mooi begon maar geen stand hield.

Al die mensen die wereldwijd in de steek gelaten worden.

O God,

zo vaak worden wij verraden

of verraden wij zelf

zo vaak weten wij

van weggaan en van geen weg terug.

Geef ons kracht en moed

dat wij onze weg blijven gaan

dat we blijven lopen

tot wij weer de zon op ons gezicht voelen

de zon van warmte en liefde

en in geloof zeggen wij erbij

de liefde van

de zon van gerechtigheid

de liefde van Jezus

en in en door hem

van U zelf, o God.

Amen

 

 

  1. Lopen tot de zon komt - Acda en de Munnik 

 

 

Verlaten worden.

Verlaten zijn.

Je verlaten voelen.

Door mensen en door God, als je daar dan nog in gelooft.

In de Bijbel kent die diepe menselijke ervaring van verlatenheid

een symbolische plek : de woestijn.

Het is die plek

ja een godverlaten plek

waar mensen in terecht kunnen komen

en ook Jezus :

 

41De Geest bracht Jezus naar de woestijn. Daar zou de duivel proberen om Jezus te laten zondigen. 2Veertig dagen en nachten was Jezus in de woestijn zonder iets te eten. Hij had erge honger gekregen.

3Toen kwam de duivel naar hem toe en zei: ‘Jij bent toch de Zoon van God? Zeg dan dat deze stenen in brood moeten veranderen!’ 4Maar Jezus antwoordde: ‘In de heilige boeken staat: «Alleen van brood kan een mens niet leven. Maar hij leeft van elk woord dat God spreekt.»’

5Toen nam de duivel Jezus mee naar Jeruzalem. Hij zette hem op het dak van de tempel, 6en hij zei: ‘Jij bent toch de Zoon van God? Spring dan naar beneden! Want in de heilige boeken staat: «God geeft zijn engelen de opdracht om je op te vangen. Je zult je voet niet stoten tegen een steen.  ….

 

(Matt. 4 : 1 – 7)

 

En zo gaat deze test, deze beproeving in de woestijn gaat nog een tijdje door.  

Dat woestijngevoel is niet nep, maar levensecht,

je doolt, je dwaalt, je zwoegt.

Kinderen van God

ja zelfs dé zoon van God

ze ontkomen er niet aan.

En dan is er ook nog zo’n nare stem

in je hoofd die zegt:

waar is nou die God van jou

waar zijn de engelen die je dragen?

 

En toch.

Toch is er ook een andere kant.

Niet altijd voel je dat direct, soms pas later,

of slechts bij vlagen.

Dat er een kracht is die je draagt,

dat er een bodem is waar je niet doorzakt.

Dat er engelen zijn, toch,

zoals in Psalm 91 bezongen:

 

‘’Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen,

die over je waken waar je ook gaat.

Hun handen zullen je dragen,

je voet zul je niet stoten aan een steen”

 

De nabijheid van God en mensen

Iemand als een engel…

 

  1. Angel - Sarah McLachlan

 

Jezus geboorte op aarde te midden van mensen.

God zelf op aarde te midden van mensen.

Dat blijft iets wonderbaarlijks,

dat blijft lastig te geloven.

Al moet ik er eerlijk bij zeggen

dat ik het christelijk geloof steeds gewoner en aardser begin te vinden

als ik zie en lees over de meest uitzonderlijke dingen

waar mensen tegenwoordig gewoon in geloven!

 

Maar toch:

geloven dat het verhaal van Jezus’ geboorte ook vertelt

van de vleeswording, de incarnatie van een God,

dat vraagt zeg maar toch om een sprongetje in het diepe.

 

En dat was 2000 jaar geleden eigenlijk niet anders.

Ook Jezus’ eigen vrienden konden het niet zomaar geloven

konden het niet altijd geloven.

 

Daar baalt Jezus natuurlijk van, van dat kleine geloof.

Maar hij schrijft ze nooit af

en daarin is Jezus anders dan alle andere mensen:

zijn liefde is onvoorwaardelijk

eindeloos

en juist zó laat hij zien hoe God is.

Nee hij schrijft ze niet af

maar steekt ze een hart onder de riem als hij zegt:

 

“Luister goed naar mijn woorden:

Zelfs als je geloof maar zo klein is als een mosterdzaadje,

is alles mogelijk.

Als je dan tegen een berg zegt:

‘Ga eens opzij,’ dan gaat die berg opzij.’  “

 

(Matt. 17 : 20)

 

Wij zijn geen engelen en ook geen heiligen.

Wij zijn mensen.

En ook voor ons geldt:

Een klein beetje geloof,

een klein beetje vertrouwen

is al genoeg om bergen te verzetten.

 

 

  1. Have a little faith in me - John Hiatt

 

 Slotwoorden en zegen

 

We hopen dat dit is overgekomen:

 

Een klein beetje geloof is al genoeg.

Een klein beetje hoop volstaat.

Een klein beetje liefde, en engelen bestaan!

 

In geloof vertrouwen we ons toe

aan een God

die zich laat zien in een mensenkind

en die menselijke woorden als deze in de mond neemt:

 

Als de regens om je oren slaan
En heel de wereld zit achter je aan
Kom dan bij mij in de luwte staan
Tot jij mijn liefde voelt

 

Valt de avond met zijn sterrenpracht
En er is niemand die jouw leed verzacht
Dan houd ik duizend jaar voor jou de wacht
Tot jij mijn liefde voelt

 

Dat is wat ook Bijbelse woorden van zegen willen:

je liefde laten voelen en laten uitdelen:

 

De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen. 

De Heer zal bij jullie zijn en voor jullie zorgen. 

De Heer zal aan jullie denken en jullie vrede geven.’  

Amen

 

  1. Tot jij mijn liefde voelt - Van Dik Hout/Bob Dylan