Zondag 1 augustus 2021.

Protestantse Gemeente Zaltbommel Preek Ds. T. Bouw

 Bij Deuteronomium 30 : 15-20 en Matteüs 19 : 16 – 22

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

 

Hoe kies ik een mobiele telefoon?

Hoe kies ik een auto?

Hoe kies ik een opleiding?

Hoe kies ik een politieke partij?

Hoe kies ik een partner?

Hoe kies ik een hond?

 

Je kunt het zo gek niet bedenken

of internet biedt uitkomst !

Er is zelfs een site

die je na allerlei vragen

vertelt

welke kerk  voor jóu de goede is.

 

Maar ik vond geen enkele site die

mij vertelde:

hoe kies ik de goede weg in mijn leven?

 

We moeten het vandaag doen

met minder moderne middelen.

Stokoude middelen eigenlijk:

verhalen uit de bijbel

van duizenden jaren geleden.

Over Mozes bij voorbeeld,

die zijn volk na de eindeloze tocht door de woestijn zegt:

Ik stel jullie voor een keuze.

Zie je het voor je?

Er zijn meerdere wegen

en aan jullie de opdracht

om een keus te maken.

Welke ga je volgen?

 

 

 

Nu komt het er echt op aan.

Daar in de vrijheid.

Geen ander die voor jullie beslist, 

geen ander om over te klagen,

het is aan jullie:

welke weg wordt het?

De weg naar het leven,

of de weg naar de dood?

 

Het lijkt op de vraag van

die man die naar Jezus kwam,

zoals Matteüs ons vertelt.

In onze oren klinkt zijn vraag nogal zwaar beladen:

wat voor goeds moet ik doen

om het eeuwige leven te verwerven?

Maar Jezus verstaat de vraag als

een ware Jood, gericht op het aardse leven:

als je het leven wilt binnengaan

dat waarachtig en goed te noemen is,

hoe doe je dat?

 

Hij krijgt het antwoord

dat Mozes ook al gaf

houd je aan de geboden.

Niet moorden, niet bedriegen,

niet stelen, niet liegen, respect voor elkaar

en je naast liefhebben als jezelf.

 

Zo simpel is het.

Jezus had bijzonder

weinig bedenktijd nodig

om op te sommen

wat nodig was voor goed leven.

 

Dat is nou precies  de kracht

van wetten, regels en geboden.

Ze zijn niet origineel,

je hoeft ze niet zelf te bedenken.

Nee, origineel is het niet:

 

Niet stelen, niet liegen en bedriegen,

niet vermoorden, niet roddelen,

elkaar helpen, gastvrijheid verlenen,

de zwakkeren beschermen.

Doorvertaald:

Geen gesjoemel met gegevens,

geen creatief boekhouden.

Niet zwart rijden

niet frauderen met je tentamen,

niet je opdracht van internet plukken.

Niet roddelen,

geen gevloek, gescheld of gepest

ook niet op facebook of twitter,

niet meedoen met die negatieve

stemmingmakerij

over ‘die’ politici,

‘die’ buitenlanders of

welke groep dan ook.

Nee, origineel zijn ze niet, de geboden,

maar simpel? Zeg het maar…

 

Maar dat is dus de eerste hulp bij kiezen:

houd je nou maar gewoon aan de tien geboden

en alle wetten en regels die we met elkaar hebben afgesproken

om goed leven, goed samen leven mogelijk te maken,

om het goede leven te vinden.

 

Het goede?

Wat vraag je me naar het goede, zegt Jezus.

Dat bestaat helemaal niet.

Er is er maar één die goed is.

 

Het goede bestaat niet.

Op deze aarde is er niets

en niemand helemaal,

zuiver goed.

Da’s niet leuk

maar wel waar.

Je deed het met goede,

zelfs de beste bedoelingen,

en toch was er boosheid.

Je zocht met elkaar

naar het beste resultaat,

maar niet iedereen

was tevreden.

Je zag dat het voor jezelf

de goede weg was,

maar wist dat anderen

daar verdriet van zouden hebben.

 

Het pure, zuivere goede bestaat niet

en daarom hebben we

nog meer nodig dan alleen

geboden, wetten en regels.

 

Een tweede hulp bij kiezen.

Wijsheid noemen we die.

Wijsheid woont in mensen.

Mensen die het niet alleen weten,  niet alleen doen

maar het vooral zijn:

scherpzinnig en zachtmoedig,

ernstig en vol humor,

mild en moedig,

rechtvaardig en vergevingsgezind

betrouwbaar en toekomstgericht.

 

Om goed te kunnen kiezen

luister je dus niet alleen

naar regels en geboden

maar ook naar de stem

van je hart en van je intuïtie,

kijk je naar wat voor jou van waarde is

en wat bij jou en jouw talent past,

wijsheid doet je eerlijk je eigen

tekortkomingen en valkuilen onder ogen zien;

en wie wijs door het leven gaat

is zeg maar wijs op reis

die zoekt altijd ook reisgenoten op

mensen die naar je luisteren

die je bevestigen of juist corrigeren.

 

Ware wijsheid

weet daarom ook

dat regels en geboden

niet altijd het enige en

laatste woord moeten

hebben.

Geboden en regels

zonder wijsheid

kunnen immers koud, star, gemakzuchtig of laf maken.

Maar wijsheid

zonder respect voor geboden en regels

kan vaag of zweverig  worden.

 

Dus : waar mensen doen wat geboden is

en wandelen op de weg

van de wijsheid,  ja daar is het leven goed!

Nu klinkt dat allemaal best aardig.

Maar..

we zitten hier toch niet

voor niets in de kerk.

Wat heeft dat eigenlijk

allemaal met God te maken?

 

Alles!

Zeggen we in geloof.

 

Nu doen mensen zonder geloof

of met een ander geloof

het over het algemeen niet slechter

dan christelijke mensen.

Ook buiten de kerk

zijn er veel goede geboden en regels

verklaringen van mensenrechten

verhalen en woorden

en levende voorbeelden

van ware wijsheid.

 

Dat moet voor gelovigen geen verrassing

en zeker geen teleurstelling zijn.

Dat is precies wat de bijbel ons al leert:

God heeft daar alles mee te maken.

Hij wordt gezien als gever

van de geboden

en schepper van de wijsheid.

Die geboden en wijsheid

liggen dus niet opgesloten in

een kluis of in een kelder,

maar zijn vrij verkrijgbaar in deze wereld

worden vrijelijk doorgegeven

van mens tot mens

van generatie op generatie.

 

Maar in geloof mogen we bovendien

over een dérde hulp bij kiezen beschikken.

 

 

Niemand en niets is echt helemaal goed,

zo zagen we.

Behalve één, zegt Jezus al.

God zelf.

En het bijzondere is

dat je tot dat goede

een eigen directe verbinding kunt hebben.

Je kunt leven met God

praten met God

luisteren naar God.

 

Deze levenshouding

van wandelen met

God die goed is

helpt je óok je weg te kiezen.

 

Niet zonder twijfel -

nee natuurlijk niet

twijfel hoort bij het leven

zonder twijfel geen geloof

het is meestal niet opeens

maar stapje voor stapje

dat duidelijk wordt wat je te doen staat

 

Wandelen met God.

Niet altijd tot je plezier:

als je je zo richt op

God die voluit goed is

wordt soms pijnlijk voelbaar

wat in jouzelf zondig

gebrekkig en zelfs

kwaadaardig is.

 

Gaan met God.

Niet altijd gemakkelijk:

als je je zo richt

op God die voluit goed is

ga je soms in

tegen de stroom van mensen

die zelf wel denken te weten

wat goed is.

 

Maar het kan. En het gaat. En het lukt.

Je kunt je tot God die goed is

richten,

je kunt je voor God die goed is

openstellen,

en zoals het goede leven

niet alleen iets is

wat je moet nastreven of doen,

maar je van het goede leven

ook kunt genieten,

zo kan dat ook met God

die goed is.

 

Genieten, gelukkig zijn,

in de nabijheid van de goede.

Overgave

aan God die goed is.

De een proeft deze overgave in de natuur,

de ander in het klooster,

de een in de stilte

de ander tijdens het zingen.

Tekens van vertrouwen komen zo tot je

tekens onderweg

die je van binnen sterk maken.

Ook dat helpt je bij het maken van

je eigen keuzes voor het goede.

 

Wat te kiezen?

Blijf in ieder geval nooit te lang stil staan,

en aanvaard dat het nooit zuiver goed zal zijn.

 

Maar ga!

Want wij hebben maar liefst drie kieswijzers:

Geef gehoor aan wat geboden is,

wees wijs

en ga met God.

 

Amen