Zondag 30 juni 2019. Doopdienst Stijn Grobben.

Protestantse Gemeente Zaltbommel, bijeen in de Sint Maarten.

Preek Ds. T. Bouw bij Exodus 2.

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

 

Wat een mooi kind!

Een engeltje!

De ouders van Mozes weten het wel.

Zoals alle ouders van pasgeboren baby's

volkomen niet- objectief

hún kind de mooiste van de wereld vinden..

Maar het gaat dan ook niet om de uitslag

van een baby beauty verkiezing,

nee, het gaat om een uitroep van verwondering

een uitroep van diepe liefde.

Wat een mooi kind!

Het is die liefde die Mozes' moeder ertoe brengt

alles eraan te doen

om dit kind te redden.

 

Want levensgevaar is wat er dreigt.

Het verhaal vertelt dat haar volk , het Hebreeuwse, Israëlische volk,

zucht onder de tirannie van de koning, de farao van Egypte.

In Egypte zijn ze ooit terecht gekomen onder leiding van Jozef

gevlucht voor hongersnood vonden ze daar lang een goed heenkomen.

Maar de tijden zijn veranderd, deze Farao wil deze vreemdelingen

nog wel als goedkope arbeidskrachten, maar wil ze vooral marginaliseren.

Een eerder plan, om Hebreeuwse jongetjes bij de geboorte te laten ombrengen,

mislukt door sabotage en tegenwerking van de vroedvrouwen Sifra en Pua;

een verdergaand plan gaat nu in werking, en hij maakt heel zijn volk medeplichtig.

Gooien jullie de jongetjes in de Nijl om ze daar te laten verdrinken.

Zo wordt de Nijl, levensader voor de een, tot doodsrivier voor de ander.

 

Het verhaal vertelt op meesterlijke wijze hoe dit kind hieraan ontsnapt.

Zijn moeder brengt het naar de rivier, jazeker, maar dan wel zo

dat het de dochter van de Farao wel moet opvallen.

Die gaat nota bene dwars tegen het bevel van haar eigen vader in

en laat het kind uit het water halen.

 

 

Zijn zuster houdt de wacht en biedt direct aan

om iemand te zoeken die dit kind de borst kan geven,

anders is het alsnog gedoemd te sterven.

Om vervolgens haar eigen moeder te halen

die haar kind nog jaren bij zich mag houden

en er nog voor betaald krijgt ook.

 

Het was een mooi kind.

Maar wat een mooie mensen om hem heen!

Dit korte verhaal heeft alles in zich

wat er nodig om mensen tot

mooie mensen te maken.

Alles wat je je kind wilt meegeven in het leven:

verwondering

liefde

compassie

mededogen

vindingrijkheid

moed

als het nodig is zelfs

ongehoorzaamheid aan het gezag

en niet te vergeten humor

 

En geloof?

Hoe zit het daarmee?

Dat is een goede vraag!

Met geen woord wordt gerept

bij niemand niet

over geloof

over vertrouwen in God.

Sterker nog,  ook mensen waarvan we gerust kunnen stellen

dat ze van die God niets weten,  zoals die Egyptische prinses,

zijn volop mooie mensen.

 

 

 

 

Geloof is daarvoor niet noodzakelijk

en onze ervaring onderstreept dat natuurlijk

je hebt hele goede mooie mensen

die van geloof niet weten

je hebt mensen die zichzelf gelovig noemen

en de meest afschuwelijke dingen uithalen.

 

Dat staat.

Dat voorop.

Maar als je iets van geloof weet

of wilt weten,

ontdek je in dit al prachtige verhaal

nog veel meer.

 

Neem dat biezen mandje

dat al zoveel generaties

tot onze verbeelding spreekt.

Eigenlijk staat er "kist" of ''ark'',

maar dat zegt niemand wat,

of je moet denken aan

de ark van Noach. Je weet wel van al die dieren.

En dat nu lijkt precies de bedoeling.

Alleen hier en bij Noach

wordt ditzelfde woord gebruikt.

Mozes ligt in zijn eigen arkje

er is slechts een dunne wand

tussen hem en de dood,

zoals ook bij ons de scheidslijn

tussen leven en dood

zo flinterdun kan zijn.

Iets wat we juist op een dag als vandaag

zo kunnen beseffen.

Maar de ark,

zowel bij Noach als bij Mozes,

die drijvende doodskist

die wordt tot een reddingsboot.

Het leven gáat door

er is toekomst

en dat is precies wat God wil.

Toekomst en nieuw leven,

voor alle dieren en mensen in de ark van Noach

voor de kleine Mozes, en straks voor het volk van Mozes

als zij door hem geleid uit het land van slavernij

vertrekken naar het land van belofte

met niets minder dan de tien geboden,

of liever tien woorden, onder de arm.

 

Mozes betekent ''uit het water getrokken"

Zelf aan het water ontsnapt

mag hij straks zijn volk aan het water

doen ontkomen.

 

Het is deze exodus

van dood naar nieuw leven

dat hier al helemaal doorheen klinkt.

Het is een Paasverhaal

het is het verhaal van de doop

door het water van de dood

gaat het naar nieuw leven.

 

Ja, als je in geloof dit verhaal

nog eens leest

als je nog een keer kijkt

met andere ogen

als je je laat leiden

door verwondering en liefde

dan mag je zeker ook iets van God

ontdekken en ervaren

in dit verhaal

met al die mooie mensen

dan roep je het uit

wat een engel

die vroedvrouw

die prinses

die ouders

die zus

als die mooie mensen om de kleine Mozes heen

engelen!

 

Ze bieden iets van het allermooiste in het leven

en dat allermooiste heeft iets van de hemel

zulke mooie mensen

om iemand heen

engelen zijn het

engelen van God,

zeggen wij er in geloof bij.

Soms vinden wij dat heel gewoon,

soms ervaren wij hoe bijzonder dat is

aan het begin van het leven

of juist aan het einde.

 

'Leven is geen zaak van jaren

leven heeft een diepere zin

je kunt het voelen aan het einde

en ook een beetje aan het begin,''

zo dichtte Toon Hermans

met zijn eigen combinatie

van lichtvoetigheid

en diepzinnigheid.

 

Wie het aandurft

kan het leren

engelen zien

een engel zijn -

God zien

en bij God zijn

 

Niet voor niks zingen we het graag:

Geest van hierboven

léér ons geloven, hopen

liefhebben...

 

 

 

 

 

 

Leren is ook wat Mozes zal moeten.

Kleine kinderen worden groot

en dan blijkt hij niet bepaald een engeltje

de ene keer driftig, de andere keer laf,

en het zal hem nog een lange levensreis kosten

voordat hij voor zijn eigen mensen

als een bevrijdende engel mag zijn.

 

Ja,

er valt voor iedereen

altijd wel wat te leren.

Want zelfs de mooiste mens is

op zijn tijd

een engel

met een b ervoor...

 

Amen