Bij ons in de kerk komt grensoverschrijdend gedrag niet voor………toch?


De Protestantse gemeente Zaltbommel wil een gastvrije en open gemeente zijn.

Waar iedereen zich welkom en veilig voelt met respect voor de ander, waar integriteit, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid een belangrijk uitgangspunt zijn vanuit ons geloof.

Dit betekent dat wij in onze kerkelijke gemeente alle vormen van ongelijkwaardige behandeling, zoals pesten, machtsmisbruik, financiële uitbuiting, discriminerende, racistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden.

Vanuit het project Veilige Kerk zijn binnen onze gemeente stappen gezet om te laten zien dat we het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag in de vorm van preventieve maatregelen heel belangrijk vinden.

We zijn op weg om te voldoen aan de criteria voor een Veilige Kerk. Niet dat we daarmee alles kunnen voorkomen, maar om te laten zien dat we het onderwerp serieus nemen en ons realiseren dat grensoverschrijdend gedrag een maatschappelijk probleem is, dat overal voorkomt, helaas ook binnen de kerken.

Inmiddels zijn er twee vertrouwenspersonen aangesteld en zijn we gestart met het regelmatig verstrekken van informatie rondom het onderwerp grensoverschrijdend gedrag, één keer per maand in de digitale nieuwsbrief. Binnen de kerkenraad en een aantal werkgroepen is het onderwerp besproken en wordt er een gedragscode ondertekend.

Waarbij we nadrukkelijk aangeven dat het ondertekenen hiervan vooral bedoeld is om te laten zien dat we ons sterk maken voor een Veilige Kerk en dat het zeker geen wantrouwende houding is ten opzichte van zovele vrijwilligers, die zich met hart en ziel inzetten voor onze gemeente.

U kunt de gedragscode bekijken door te klikken op de hierna aangegeven link: gedragscode.

Voor het jeugdwerk is de gedragscode wat aangepast aan de werkzaamheden binnen het jeugdwerk, gedragscode jeugdwerk.

De vertrouwenspersonen kunt u bereiken via het e-mail adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Schroom niet als u met vragen zit en neem contact op.

Geheimhoudingsplicht geldt voor iedere vrijwilliger binnen onze gemeente, maar zeker voor de vertrouwenspersonen.

 

We werken samen met het Meldpunt Misbruik van de Protestantse gemeenten. (SMPR)

Zij ondersteunen gemeenten in het proces richting een Veilige kerk en komen in actie bij het melden van grensoverschrijdende gedrag, geven advies, en begeleiden, zo nodig, de weg richting officiële instanties.

Zo gaan we samen op weg naar een Veilige Kerk voor iedereen.

Jan van Leeuwen en Mieke Erlings